1. Noron.vn
  2. Đại học sĩ
Avatar user Đại học sĩ

Đại học sĩ

Lão phu

Cánh hoa trôi giữa hoàng triều...

Hồi xưa thích Thần Đồng Đất Việt lắm.. Vừa dễ đọc, lại học được nhiều thứ về Sử dù các chi tiết không hoàn toàn đúng. Cơ mà nhờ nhiều thành phần lên án, cho rằng truyện đó bóp méo Lịch sử quá cả sau vụ với Phan Thị nữa nên giờ cũng chẳng nổi lên đc.

Lược sử lãnh thổ Việt Nam

Truyền thuyết không có chỗ cho sự logic...

Người dân trên bờ là dân bản địa. 100 con Âu Lạc đến, dưng và mở man đất nước rồi Âu Lạc mới lấy dân bản địa và người lại tạo ra người Việt ngày nay, Con Rồng Cháu Tiên là vì thế. Chứ nếu ko có cảnh đó con nó lại hỏi thế 100 con Âu Lạc "luận loan" với nhau ra người Việt ngày nay hả bố thì đến biến tập kịch bản cũng ko biết trả lời thế nào cho xuôi 🤣🤣

Chiến tranh TG thứ 2 nhìn từ không gian.

Từ khóa: world war ii

Có 1 vấn đề quan trọng cần đánh giá là nước nào là nước có vai trò quan trọng nhất và lớn nhất trong việc tiêu diệt chủ nghĩa Axis, tôi cho là Mỹ

CHUYỆN NHÂN QUẢ THỜI TAM QUỐC

Cái nhân quả lớn nhất là Tào Tháo đã nhờ sức của rợ Hồ phương Bắc để đánh nhau với Lưu Bị và Tôn Quyền, nên cho họ sống bên trong Vạn Lý Trường Thành. Sau này lực lượng trên đã làm loạn Trung Quốc dẫn đến sự kiện "Ngũ Hồ Loạn Hoa", khiến nước Tàu tan nát 2 thế kỷ rưỡi.