1. Lịch sử

Cánh hoa trôi giữa hoàng triều...

Mình rất thích lịch sử bằng tranh đẹp mà dễ tiếp thu câu chuyện...😃😃

Từ khóa: Lịch sử

Truyện gì thế bạn?

Mình cũng thích coi truyện tranh lịch sử, dễ xem, ít mốc thời gian khô khan, hình ảnh đẹp nữa =))

Trả lời

Truyện gì thế bạn?

Mình cũng thích coi truyện tranh lịch sử, dễ xem, ít mốc thời gian khô khan, hình ảnh đẹp nữa =))

Hồi xưa thích Thần Đồng Đất Việt lắm.. Vừa dễ đọc, lại học được nhiều thứ về Sử dù các chi tiết không hoàn toàn đúng. Cơ mà nhờ nhiều thành phần lên án, cho rằng truyện đó bóp méo Lịch sử quá cả sau vụ với Phan Thị nữa nên giờ cũng chẳng nổi lên đc.

Tui cũng vậy :v