Công nghệ dịch chuyển tức thời (teleportation) & du hành thời gian (time travel)?

  1. Trần Trọng Toàn

Hi a Toàn, theo e đc biết thì vật lý lượng tử hiện tại chưa phát triển đủ mức, nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng nó là chìa khóa để phát triển ít nhất 2 trong số các loại hình công nghệ rất "viễn tưởng", cụ thể là:

  • Dịch chuyển tức thời: dựa vào nguyên lý Quantum Entanglement - hiện tại các nhà khoa học đã có thể chuyển dịch thông tin giữa 2 hạt một cách khá hiệu quả, nhưng để chuyển dịch thông tin của 1 đồ vật hoặc 1 con người (tức 1 lượng thông tin khổng lồ!?) thì công nghệ hiện tại chưa làm nổi.
  • Du hành thời gian: cũng dựa trên Quantum Entanglement, mặc dù mới chỉ dừng tại mức lý thuyết, rằng thông tin có thể đc trung chuyển giữa 2 hạt với tốc độ nhanh hơn vận tốc ánh sáng - speed of light (c). Lý thuyết này đúng với các hạt, nhưng với các đồ vật lớn hơn/con người...thì cũng chưa có công nghệ nào làm nổi.

Theo quan điểm kỹ thuật của a thì 2 công nghệ này, trong tương lai có nhìu hứa hẹn sẽ đc phát triển thành công ko? Nếu có thì trong khoảng bao lâu nữa chúng sẽ có mặt trên thế giới?

Xin cảm ơn a Toàn!

time_traveler
Từ khóa: 

vật lý lượng tử

,

quantum physics

,

cơ học lượng tử

,

quantum mechanics

,

tiến sĩ vật lý

,

giảng viên tại đại học công nghệ sydney

Chào Woo Map,

Đây là một câu hỏi thú vị. Mình sẽ trả lời câu hỏi của bạn như sau:

1) Dịch chuyển tức thời (Quantum Teleportation):

Đây thật ra là khái niệm vận chuyển tức thời một trạng thái lượng tử từ một vật thể lượng tử đến một vật thể lượng tử khác nhờ vào nguyên lý "Vướng mắc lượng tử" (Quantum engtanglement). Thế nhưng, nó chỉ dừng lại ở sự dịch chuyển tức thời của trạng thái lượng tử mà thôi, không phải dịch chuyển của vật chất. Ví dụ bạn có nguyên tử A ở Sài Gòn và nguyên tử B ở Hà Nội, cái mà bạn dịch chuyển tức thời là trạng thái lượng tử (hay nôm na là thông tin lượng tử) của A qua B, chứ không phải bạn có thể dịch chuyển được cả nguyên tử A từ Sài Gòn ra Hà Nội trong chớp mắt. Do vậy nên việc dịch chuyển những đồ vật/vật chất lớn là không thể.

Cái có thể xảy ra trong tương lai xa, theo mình suy nghĩ (khoảng vài chục năm), là bạn có thể vận chuyển một lượng lớn thông tin lượng tử (từ các phân tử phức tạp), từ điểm A đến diểm B tức thời.

Một lưu ý quan trọng nữa là, thông tin lượng tử được dịch chuyển không thể nhanh hơn tốc độ ánh sáng, vì bạn vẫn phải cần phải dùng cổng thông tin cổ điển (classical channel) trong cái. Mà truyền tải thông tin bằng cổng cổ điển thì không thể nhanh hơn tốc độ ánh sáng(quy định bởi thuyết tương đối của Einstein)

2) Du hành thời gian:

Như mình đã nhắc đến ở trên, dịch chuyển lượng tử tức thời không thể nhanh hơn tốc độ ánh sáng, do đó "trở về quá khứ" là điều không thể với phương pháp này. Mình nghĩ là điều này sẽ không xảy ra trong một tương lai gần (vài trăm năm) - trừ khi có một đột phá king khủng về vật lý và nhân loại không thể hình dung được, ví dụ: chứng minh lý thuyết tương đối của Einstein là sai. 

Bạn có thể đọc thêm từ các link tài liệu free dưới đây để hiểu thêm

Toàn.

Trả lời

Chào Woo Map,

Đây là một câu hỏi thú vị. Mình sẽ trả lời câu hỏi của bạn như sau:

1) Dịch chuyển tức thời (Quantum Teleportation):

Đây thật ra là khái niệm vận chuyển tức thời một trạng thái lượng tử từ một vật thể lượng tử đến một vật thể lượng tử khác nhờ vào nguyên lý "Vướng mắc lượng tử" (Quantum engtanglement). Thế nhưng, nó chỉ dừng lại ở sự dịch chuyển tức thời của trạng thái lượng tử mà thôi, không phải dịch chuyển của vật chất. Ví dụ bạn có nguyên tử A ở Sài Gòn và nguyên tử B ở Hà Nội, cái mà bạn dịch chuyển tức thời là trạng thái lượng tử (hay nôm na là thông tin lượng tử) của A qua B, chứ không phải bạn có thể dịch chuyển được cả nguyên tử A từ Sài Gòn ra Hà Nội trong chớp mắt. Do vậy nên việc dịch chuyển những đồ vật/vật chất lớn là không thể.

Cái có thể xảy ra trong tương lai xa, theo mình suy nghĩ (khoảng vài chục năm), là bạn có thể vận chuyển một lượng lớn thông tin lượng tử (từ các phân tử phức tạp), từ điểm A đến diểm B tức thời.

Một lưu ý quan trọng nữa là, thông tin lượng tử được dịch chuyển không thể nhanh hơn tốc độ ánh sáng, vì bạn vẫn phải cần phải dùng cổng thông tin cổ điển (classical channel) trong cái. Mà truyền tải thông tin bằng cổng cổ điển thì không thể nhanh hơn tốc độ ánh sáng(quy định bởi thuyết tương đối của Einstein)

2) Du hành thời gian:

Như mình đã nhắc đến ở trên, dịch chuyển lượng tử tức thời không thể nhanh hơn tốc độ ánh sáng, do đó "trở về quá khứ" là điều không thể với phương pháp này. Mình nghĩ là điều này sẽ không xảy ra trong một tương lai gần (vài trăm năm) - trừ khi có một đột phá king khủng về vật lý và nhân loại không thể hình dung được, ví dụ: chứng minh lý thuyết tương đối của Einstein là sai. 

Bạn có thể đọc thêm từ các link tài liệu free dưới đây để hiểu thêm

Toàn.