Em bị mất gốc TA thì nên bắt đầu từ đâu ạ???

  1. Nguyễn Anh Đức

Hi Anh!

Em hiện là SV năm 3 ngành Công nghệ Đa Phương Tiện. Đặc thù ngành em làm việc với cty nước ngoài khá nhiều, nhưng em thì không đội trời chung với môn TA từ bé. Cũng nhiều lần đến trung tâm, mài mò tại nhà nhưng sau 1 time lại chán nản, thêm đặc thù em quá nhiều việc, em cũng thử nhiều phương pháp nhưng cũng không khá lên được ạ, cần anh tư vấn hộ em với :(

Từ khóa: 

founder & ceo smartcom corporation

Mình trước học cấp 3 cũng như bạn, bị mất gốc tiếng Anh và mình xin chia sẻ kinh nghiệm cá nhân

  • Về việc học ngữ pháp, bạn hãy chia tách ra thành các phần: Các thời động từ cơ bản, các cụm từ và mệnh đề (chỉ sự nhượng bộ, lý do, điều kiện, mục đích, nguyên nhân), câu điều kiện. Mỗi ngày làm ít bài tập nhỏ về việc sử dụng cấu trúc.
  • Về từ vựng, bạn học ít từ mỗi ngày. Nên dùng app LazzyBee hoặc WordBit để học.
  • Nghe, bạn nghe những podcast tiếng Anh như 6 Minute English của BBC để học rất hiệu quả và ngắn gọn.

Chúc bạn thành công!

Trả lời

Mình trước học cấp 3 cũng như bạn, bị mất gốc tiếng Anh và mình xin chia sẻ kinh nghiệm cá nhân

  • Về việc học ngữ pháp, bạn hãy chia tách ra thành các phần: Các thời động từ cơ bản, các cụm từ và mệnh đề (chỉ sự nhượng bộ, lý do, điều kiện, mục đích, nguyên nhân), câu điều kiện. Mỗi ngày làm ít bài tập nhỏ về việc sử dụng cấu trúc.
  • Về từ vựng, bạn học ít từ mỗi ngày. Nên dùng app LazzyBee hoặc WordBit để học.
  • Nghe, bạn nghe những podcast tiếng Anh như 6 Minute English của BBC để học rất hiệu quả và ngắn gọn.

Chúc bạn thành công!