Em đang học năm 3 ngành Marketing, em cần đầu tư những kỹ năng, công cụ gì để có thể phát triển trong ngành, khi trên thị trường có nhiều người theo đuổi?

  1. Marketing

  2. Phùng Thanh Ngọc

Từ khóa: 

marketing

,

chuyên gia marketing/sale - nhà đào tạo

,

khởi nghiệp và đầu tư

Em có tham khảo các nguồn sau:

1. Bài viết về 21 kỹ năng cho người làm marketing theo chuẩn của Mạng xã hội việc làm Hoa Kỳ:

2. Phát triển kỹ năng tiếng Anh cho rất nhiều khóa học miễn phí chất lượng về marketing cụ thể:

3. Theo dõi thêm các kênh của những người làm marketing và kinh doanh thực tế như kênh của anh:

Trả lời

Em có tham khảo các nguồn sau:

1. Bài viết về 21 kỹ năng cho người làm marketing theo chuẩn của Mạng xã hội việc làm Hoa Kỳ:

2. Phát triển kỹ năng tiếng Anh cho rất nhiều khóa học miễn phí chất lượng về marketing cụ thể:

3. Theo dõi thêm các kênh của những người làm marketing và kinh doanh thực tế như kênh của anh: