Graphic design khác với Art Design như thế nào?

  1. Hanna Huỳnh

Chào chị,

Mong chị giúp em phân biệt sự khác nhau trong vai trò, ứng dụng và yêu cầu tuyện dụng của vị trí Graphic design với Art Design ạ.

Cảm ơn chị.


Từ khóa: 

design

,

graphic design

,

co-founder

,

trainer hanna’s family

Chị xin chào em Đinh Tiến Công,
Chị sẽ giải thích cho em dễ hiểu 1 chút, chữ Art trong Artist liên quan tới người tạo ra mẫu sản phẩm mỹ thuật cụ thể như vẽ minh họa tạo hình cho các Artwork còn graphic thiên về làm trên máy có thể họ tạo ra sản phẩm trên máy hoàn toàn hoặc có sự hỗ trợ của Art trong đó
Chị lấy ví dụ có 2 loại hình dễ thấy ở thị trường việc làm ngành Graphic Design 2D

1 là 1 người gốc từ Artist chuyển qua là graphic, loại này có ưu thế hơn hẳn ở việc tự phác thảo và tự tạo ra mẫu sản phẩm trực tiếp

1 là 1 người nằm ở lĩnh vực graphic luôn người này thường trong công ty sẽ ở công đoạn tiếp sau của artist ( thường graphic ở dạng loại hình này không có khả năng vẽ tay hoặc khả năng vẽ tay hơi thấp so với artist ) 

Trả lời

Chị xin chào em Đinh Tiến Công,
Chị sẽ giải thích cho em dễ hiểu 1 chút, chữ Art trong Artist liên quan tới người tạo ra mẫu sản phẩm mỹ thuật cụ thể như vẽ minh họa tạo hình cho các Artwork còn graphic thiên về làm trên máy có thể họ tạo ra sản phẩm trên máy hoàn toàn hoặc có sự hỗ trợ của Art trong đó
Chị lấy ví dụ có 2 loại hình dễ thấy ở thị trường việc làm ngành Graphic Design 2D

1 là 1 người gốc từ Artist chuyển qua là graphic, loại này có ưu thế hơn hẳn ở việc tự phác thảo và tự tạo ra mẫu sản phẩm trực tiếp

1 là 1 người nằm ở lĩnh vực graphic luôn người này thường trong công ty sẽ ở công đoạn tiếp sau của artist ( thường graphic ở dạng loại hình này không có khả năng vẽ tay hoặc khả năng vẽ tay hơi thấp so với artist )