Học lập trình mobile hay web ạ?

  1. Công nghệ thông tin

  2. Cao Văn Việt

học lập trình mobile hay web ạ?

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

,

founder of codelearn.io

Học lập trình cái gì tùy theo sở thích của em. Mảng việc nào cũng có cơ hội, khó khăn riêng. Lập trình web hay mobile sẽ cần những kĩ năng giống nhau và cả khác nhau, nên tùy theo sở thích của em thì em học món cho phù hợp

Khi em hỏi câu hỏi này, a nghĩ có thể em hỏi về tương lai của 2 công nghệ này trong tương lai (kiểu cái gì tồn tại, nhiều cơ hội hơn trong tương lai), hoặc so sánh thu nhập (kiểu làm cái gì lương cao hơn). Về cơ bản, cả 2 món này theo cá nhân anh đều có khả năng tồn tại 1 thời gian dài nữa, và nếu giỏi thì ở trong lĩnh vực nào lương cũng cao như nhau cả:))

Nếu e thích làm game và ứng dụng cá nhân, thì mobile là thứ phù hợp hơn web (ít ai chơi và dùng ứng dụng cá nhân trên web). Nhưng nếu em làm những sản phẩm lớn, triển khai rộng, chạy đc trên cả máy tính và điện thoại, triển khai tới cả những vùng nông thôn, ...thì làm web là khả thi hơn (cũng có thể có cả web cả mobile app)

Trả lời

Học lập trình cái gì tùy theo sở thích của em. Mảng việc nào cũng có cơ hội, khó khăn riêng. Lập trình web hay mobile sẽ cần những kĩ năng giống nhau và cả khác nhau, nên tùy theo sở thích của em thì em học món cho phù hợp

Khi em hỏi câu hỏi này, a nghĩ có thể em hỏi về tương lai của 2 công nghệ này trong tương lai (kiểu cái gì tồn tại, nhiều cơ hội hơn trong tương lai), hoặc so sánh thu nhập (kiểu làm cái gì lương cao hơn). Về cơ bản, cả 2 món này theo cá nhân anh đều có khả năng tồn tại 1 thời gian dài nữa, và nếu giỏi thì ở trong lĩnh vực nào lương cũng cao như nhau cả:))

Nếu e thích làm game và ứng dụng cá nhân, thì mobile là thứ phù hợp hơn web (ít ai chơi và dùng ứng dụng cá nhân trên web). Nhưng nếu em làm những sản phẩm lớn, triển khai rộng, chạy đc trên cả máy tính và điện thoại, triển khai tới cả những vùng nông thôn, ...thì làm web là khả thi hơn (cũng có thể có cả web cả mobile app)