Khi dạy cho các nhà quản lý và đồng nghiệp thì bản thân chị cảm thấy như thế nào, có bị áp lực tâm lý hay căng thẳng?

  1. Kỹ năng mềm

  2. Trần Thị Huyền

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

,

chuyên gia đào tạo kỹ năng thực chiến

Thực ra trong môi trường công sở sẽ luôn có những khó khăn nhất định, ví dụ như bạn tính lương mà tính cho những người đồng nghiệp ngày ngày chơi với nhau, nói chuyện với nhau, lỡ có sai sót gì thì thật ngại. Nên nói rằng tôi không áp lực thì quả là không chính xác.

Do đó trước khi lên lớp, cần xác định rõ vị thế của mình là gì, mình đi dạy vì đây là trách nhiệm mà công ty giao phó, nhưng cũng là từ cái tâm của mình, muốn công ty được thay đổi, mọi người được tốt lên. Đào tạo không phải là áp đặt, đào tạo là khơi gợi, tạo cảm hứng và đưa ra những ý tưởng, để khi trở về thực tế học viên có thể áp dụng được.

Nếu tôi có nói những lỗ hổng, sai sót của các bạn ra, hãy hiểu đó là trách nhiệm tôi phải làm, vì tôi còn không chỉ ra cho các bạn thì chẳng ai có thể làm vậy cả. Và chúng ta cần đi học vì chúng ta được phép sai khi đến lớp, nhưng ra bên ngoài, sai là sẽ đổ bể, dẫn đến tác động xấu cho doanh nghiệp.

Cài đặt mindset cho người học rất quan trọng, hãy cho họ đến lớp và cùng với giảng viên xây dựng nội dung bài, không phải áp đặt họ anh phải làm cái này, anh phải làm cái kia, đấy chính là sự khác biệt giữa sự giảng dạy của từng giảng viên!

Trả lời

Thực ra trong môi trường công sở sẽ luôn có những khó khăn nhất định, ví dụ như bạn tính lương mà tính cho những người đồng nghiệp ngày ngày chơi với nhau, nói chuyện với nhau, lỡ có sai sót gì thì thật ngại. Nên nói rằng tôi không áp lực thì quả là không chính xác.

Do đó trước khi lên lớp, cần xác định rõ vị thế của mình là gì, mình đi dạy vì đây là trách nhiệm mà công ty giao phó, nhưng cũng là từ cái tâm của mình, muốn công ty được thay đổi, mọi người được tốt lên. Đào tạo không phải là áp đặt, đào tạo là khơi gợi, tạo cảm hứng và đưa ra những ý tưởng, để khi trở về thực tế học viên có thể áp dụng được.

Nếu tôi có nói những lỗ hổng, sai sót của các bạn ra, hãy hiểu đó là trách nhiệm tôi phải làm, vì tôi còn không chỉ ra cho các bạn thì chẳng ai có thể làm vậy cả. Và chúng ta cần đi học vì chúng ta được phép sai khi đến lớp, nhưng ra bên ngoài, sai là sẽ đổ bể, dẫn đến tác động xấu cho doanh nghiệp.

Cài đặt mindset cho người học rất quan trọng, hãy cho họ đến lớp và cùng với giảng viên xây dựng nội dung bài, không phải áp đặt họ anh phải làm cái này, anh phải làm cái kia, đấy chính là sự khác biệt giữa sự giảng dạy của từng giảng viên!