Khi khởi nghiệp có nên nghĩ đến tiền trước?

  1. Đoàn Đức Minh

Thưa chuyên gia, ai cũng dễ dàng có ý tưởng khởi nghiệp. Nhưng khó khăn về tiền sẽ khiến bao ý tưởng, kế hoạch bỏ ngỏ.

Em có ý tưởng kinh doanh từ 1 năm trước, lên kế hoạch, tìm hiểu mô hình kinh doanh cũng như các đối thủ cạnh tranh cùng ngành và các xây dựng lộ trình phát triển cho 5 năm tới. Tuy nhiên, vấn đề tài chính em không có nhiều nên cản trở rất nhiều thứ trong việc thực thi kế hoạch phát triển của bản thân.

Vậy trước khi có ý định khởi nghiệp có phải chúng ta cần tính toán về tiền bạc trước? Và làm sao để phát triển tài chính để thực hiện hóa ý tưởng của mình?

Từ khóa: 

tài chính

,

khởi nghiệp

,

kinh doanh

,

phát triển ý tưởng

,

chuyên gia tư vấn tài chính cá nhân

Chào bạn,

Cám ơn câu hỏi của bạn về lĩnh vực tiền để khởi nghiệp!

Kinh nghiệm của mình từ ý tưởng đến sản phẩm/ dịch vụ ban đầu thì rất nhiều thách thức. Quỹ đầu tư khởi nghịêp Sông Hàn của mình 1 ngày nhận không ít bản kế hoạch kinh doanh nhưng nghiêm túc mà nói thì các bạn vẫn chưa có sự chuẩn bị để gặp nhà đầu tư. Và rào cản lớn nhất vẫn là kế hoạch tài chính của các bạn và các bạn định giá quá cao cho những cái các bạn có.

Trước khi khởi nghiệp, founder nên có sẵn nguồn tiền để nuôi bản thân và công ty ít nhất 6 tháng. Thông thường tiền này đến từ tiền tích luỹ cá nhân. Sau đó thì các bạn có sản phẩm mẫu để đi chào và mời gọi đầu tư hoặc bán ra thị trường để có nguồn thu.

Do đó, việc các bạn khởi nghiệp nên trang bị kiến thức về tài chính (không phải kế toán) là điều thiết yếu.


Hy vọng câu trả lời của mình có thể gỉai đáp được thắc mắc của bạn!

Minh

Trả lời

Chào bạn,

Cám ơn câu hỏi của bạn về lĩnh vực tiền để khởi nghiệp!

Kinh nghiệm của mình từ ý tưởng đến sản phẩm/ dịch vụ ban đầu thì rất nhiều thách thức. Quỹ đầu tư khởi nghịêp Sông Hàn của mình 1 ngày nhận không ít bản kế hoạch kinh doanh nhưng nghiêm túc mà nói thì các bạn vẫn chưa có sự chuẩn bị để gặp nhà đầu tư. Và rào cản lớn nhất vẫn là kế hoạch tài chính của các bạn và các bạn định giá quá cao cho những cái các bạn có.

Trước khi khởi nghiệp, founder nên có sẵn nguồn tiền để nuôi bản thân và công ty ít nhất 6 tháng. Thông thường tiền này đến từ tiền tích luỹ cá nhân. Sau đó thì các bạn có sản phẩm mẫu để đi chào và mời gọi đầu tư hoặc bán ra thị trường để có nguồn thu.

Do đó, việc các bạn khởi nghiệp nên trang bị kiến thức về tài chính (không phải kế toán) là điều thiết yếu.


Hy vọng câu trả lời của mình có thể gỉai đáp được thắc mắc của bạn!

Minh