Nếu "bỏ trứng vào nhiều giỏ" là cách đầu tư đúng đắn, thì nhiều đến mức nào (bao nhiêu danh mục đầu tư) là đủ?

  1. Đầu tư & Tài chính

  2. Đoàn Đức Minh

Là một chuyên gia, anh nghĩ thế nào về câu nói thường nghe "bỏ trứng vào nhiều giỏ"? Trong vấn đề đầu tư em cũng hay nghe nhiều người khuyên như vậy (bao gồm cả các chuyên gia và những nhà đầu tư nghiệp dư). Vậy theo anh thì chúng ta có thực sự nên đa dạng hoá danh mục đầu tư của mình không? Và nếu nên thì khoảng bao nhiêu danh mục là đủ? Cảm ơn anh.

Từ khóa: 

đầu tư & tài chính

,

chuyên gia tư vấn tài chính cá nhân

Chào bạn,

Cám ơn câu hỏi của bạn về lĩnh vực đa dạng hoá danh mục đầu tư!

Mục tiêu cuối cùng cuả việc đa dạng hoá kênh đầu tư là để phân tán rủi ro. Tránh việc sẽ mất tất cả vào 1 kênh. Về phần đa dạng hoá, bạn phải tìm hiểu thêm về các hệ số rủi ro beta để có thể tính được mức độ rủi ro của từng tập danh mục. Do đó, khi đầu tư thì mình vẫn khuyên các bạn nên đa dạng hoá dựa vào số tiền đầu tư, khả năng chịu lỗ và mảng đầu tư sở trường.

Mình không thể trả lời bao nhiêu danh mục đầu tư là đủ vì nó sẽ phụ thuộc vào khẩu vị đầu tư và khả năng nhận diện rủi ro của từng người (cái này đầu tư càng nhiều thì nhà đầu tư sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn).

Hy vọng câu trả lời của mình có thể gỉai đáp được thắc mắc của bạn!

Minh

Trả lời

Chào bạn,

Cám ơn câu hỏi của bạn về lĩnh vực đa dạng hoá danh mục đầu tư!

Mục tiêu cuối cùng cuả việc đa dạng hoá kênh đầu tư là để phân tán rủi ro. Tránh việc sẽ mất tất cả vào 1 kênh. Về phần đa dạng hoá, bạn phải tìm hiểu thêm về các hệ số rủi ro beta để có thể tính được mức độ rủi ro của từng tập danh mục. Do đó, khi đầu tư thì mình vẫn khuyên các bạn nên đa dạng hoá dựa vào số tiền đầu tư, khả năng chịu lỗ và mảng đầu tư sở trường.

Mình không thể trả lời bao nhiêu danh mục đầu tư là đủ vì nó sẽ phụ thuộc vào khẩu vị đầu tư và khả năng nhận diện rủi ro của từng người (cái này đầu tư càng nhiều thì nhà đầu tư sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn).

Hy vọng câu trả lời của mình có thể gỉai đáp được thắc mắc của bạn!

Minh