Nếu mới tham gia đầu tư Cryptocurrency thì cần lưu ý những gì ạ?

  1. Công nghệ thông tin

  2. Blockchain

  3. Đầu tư & Tài chính

  4. Nguyễn Trung Thành

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

,

blockchain

,

đầu tư & tài chính

,

co-founder/producer tại trustkeys network

Mình chỉ có vài chia sẻ thôi.

Thứ nhất: Mọi lời khuyên đều có thể sai, hoặc chỉ đúng 1 phần. Và không nên chỉ nghe theo lời khuyên. Tham khảo, học hỏi để nắm chắc kiến thức rồi ra quyết định.

Thứ 2: Blockchain đang phát triển nhanh chóng, về mặt công nghệ thì không cần bàn cãi nhiều, đó là một cuộc cách mạng. Tuy nhiên về mặt thị trường, có rất nhiều dự án không tập trung vào công nghệ, mà chỉ nhằm mục tiêu trục lợi và khi có tiền không phát triển tiếp.

Thứ 3: Không nên đầu tư theo kiểu đánh bạc, vay mượn, lỗ thì gỡ bằng được trong thời gian ngắn.

Thứ 4: Dấu hiệu của đa số dự án scam: Không có đội ngũ công nghệ mạnh, không có lõi công nghệ, tìm cách làm hình ảnh thật tốt, sản phẩm có thể có hoặc không, hoặc đi thuê đội khác làm cho có.

Thứ 5: Cẩn thận với các dự án FOMO, rất nhiều dự án "dễ dãi" với nhà đầu tư sớm, private hay seed, mở khóa cho họ ngay lúc phát hành token. Và họ được mua giá rất thấp có thể "xả" vào cộng đồng bất cứ lúc nào. Nhất là các dự án giống dấu hiệu ở mục 4.

Trả lời

Mình chỉ có vài chia sẻ thôi.

Thứ nhất: Mọi lời khuyên đều có thể sai, hoặc chỉ đúng 1 phần. Và không nên chỉ nghe theo lời khuyên. Tham khảo, học hỏi để nắm chắc kiến thức rồi ra quyết định.

Thứ 2: Blockchain đang phát triển nhanh chóng, về mặt công nghệ thì không cần bàn cãi nhiều, đó là một cuộc cách mạng. Tuy nhiên về mặt thị trường, có rất nhiều dự án không tập trung vào công nghệ, mà chỉ nhằm mục tiêu trục lợi và khi có tiền không phát triển tiếp.

Thứ 3: Không nên đầu tư theo kiểu đánh bạc, vay mượn, lỗ thì gỡ bằng được trong thời gian ngắn.

Thứ 4: Dấu hiệu của đa số dự án scam: Không có đội ngũ công nghệ mạnh, không có lõi công nghệ, tìm cách làm hình ảnh thật tốt, sản phẩm có thể có hoặc không, hoặc đi thuê đội khác làm cho có.

Thứ 5: Cẩn thận với các dự án FOMO, rất nhiều dự án "dễ dãi" với nhà đầu tư sớm, private hay seed, mở khóa cho họ ngay lúc phát hành token. Và họ được mua giá rất thấp có thể "xả" vào cộng đồng bất cứ lúc nào. Nhất là các dự án giống dấu hiệu ở mục 4.