Những cuốn sách mà các bạn sinh viên theo học ngành Công nghệ thông tin nên đọc là gì ạ?

  1. Sách

  2. Trần Quốc Huy

Từ khóa: 

sách

,

chuyên gia database/ceo & founder

Chào bạn,

Dưới đây là một số đầu sách bạn nên đọc

1. Đọc để hiểu về xu hướng, thị trường liên quan đến công việc của mình: Việt Nam thời chuyển đổi số

2. Học về cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Các bạn có thể xem sách "Data Structures and Algorithm in Java – Robert Lafore", các sách giáo trình cấu trúc dữ liệu của các trường đại học (đọc càng nhiều càng tốt)

3. Sách về hệ điều hành: Hãy học về Linux. Em có thể tìm các giáo trình hệ điều hành Linux của các trường đại học(Ví dụ như Bách Khoa Hà Nội)

4. Một số sách về lập trình: Clean Code - Robert C.Martin, hãy chọn 1 ngôn ngữ để học, ngôn ngữ nào cũng được (Ví dụ: Java, Python..)

Trả lời

Chào bạn,

Dưới đây là một số đầu sách bạn nên đọc

1. Đọc để hiểu về xu hướng, thị trường liên quan đến công việc của mình: Việt Nam thời chuyển đổi số

2. Học về cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Các bạn có thể xem sách "Data Structures and Algorithm in Java – Robert Lafore", các sách giáo trình cấu trúc dữ liệu của các trường đại học (đọc càng nhiều càng tốt)

3. Sách về hệ điều hành: Hãy học về Linux. Em có thể tìm các giáo trình hệ điều hành Linux của các trường đại học(Ví dụ như Bách Khoa Hà Nội)

4. Một số sách về lập trình: Clean Code - Robert C.Martin, hãy chọn 1 ngôn ngữ để học, ngôn ngữ nào cũng được (Ví dụ: Java, Python..)