Nếu xảy ra biến cố khiến chúng ta chỉ giữ lại được 05 cuốn sách cho thế hệ sau, theo mọi người nên giữ những cuốn nào?

 1. Sách

Từ khóa: 

sách

,

kho tàng tri thức

,

sách

Charles Robert Darwin (

12 tháng 2
 năm 
1809
 – 
19 tháng 4
 năm 
1882
) là một nhà nghiên cứu nổi tiếng trong lĩnh vực 
tự nhiên học
 người 
Anh
. Ông là người đã phát hiện và chứng minh rằng mọi loài đều 
tiến hóa
 theo thời gian từ những tổ tiên chung
[3]
 qua quá trình 
chọn lọc tự nhiên
. Nếu như sự 
tiến hóa
 được cộng đồng các 
nhà khoa học
 và công chúng chấp nhận ở thời đại Darwin, thì 
lý thuyết
 chọn lọc của ông trong những năm 
1930
 được xem như lời giải thích chính yếu cho quá trình này, và ngày nay đã trở thành nền tảng cho lý thuyết tiến hóa hiện đại. Khám phá của Darwin là lý thuyết thống nhất cho các ngành khoa học sinh vật vì có thể đưa ra lời giải thích duy lý cho sự 
đa dạng loài
.
[4]

Charles Darwin

250px-Charles_Darwin_seated_crop


Three quarter length studio photo showing Darwin's characteristic large forehead and bushy eyebrows with deep set eyes, pug nose and mouth set in a determined look. He is bald on top, with dark hair and long side whiskers but no beard or moustache. His jacket is dark, with very wide lapels, and his trousers are a light check pattern. His shirt has an upright wing collar, and his cravat is tucked into his waistcoat which is a light fine checked pattern.


Darwin năm 

1854
 khi ông làm việc hướng tới xuất bản 
Nguồn gốc các loài
[1]

SinhCharles Robert Darwin

12 tháng 2 năm 1809

The Mount
Shrewsbury, Shropshire
Anh
Mất19 tháng 4 năm 1882 (73 tuổi)

Down House
Downe, Kent
Anh
Nổi tiếng vìCuộc hành trình của Beagle

Về nguồn gốc các loàiPhối ngẫu

Emma Wedgwood
 (cưới 1839)

 • Con cái10Giải thưởng
  FRS
   (1839)
  [2]
 • Huy chương Hoàng gia
   (1853)
 • Huy chương Wollaston
   (1859)
 • Huy chương Copley
   (1864)

Sự nghiệp khoa họcNgành

Lịch sử tự nhiên
Địa chất học
Nơi công tácGiáo dục sau trung học phổ thông:

Trường ĐH Y khoa Edinburgh

Cao đẳng Christ's
,

Đại học Cambridge

Tổ chức chuyên nghiệp:

Hiệp hội Địa chất London
Cố vấn nghiên cứu
John Stevens Henslow

Adam Sedgwick
Ảnh hưởng bởi
Alexander von Humboldt

John Herschel

Charles Lyell
Ảnh hưởng tới
Joseph Dalton Hooker

Thomas Henry Huxley

George Romanes

Ernst Haeckel

Sir John Lubbock
Chữ ký

Trong thời gian học ở 

Đại học Edingburgh
, Darwin bỏ bê việc học 
y khoa
 để tìm hiểu những loài 
động vật biển
 có 
xương sống
. Sau đó ông học ở 
Đại học Cambridge
, ở đây người ta khuyến khích đam mê 
nghiên cứu khoa học
[5]
. Trong suốt chuyến hành trình năm năm sau đó ông có những quan sát và lý thuyết ủng hộ cho ý tưởng thống nhất 
sinh học
 của 
Charles Lyell
. Ông cũng trở thành tác giả nổi tiếng sau khi xuất bản 
nhật ký
 về chuyến hải hành. Tự vấn về sự phân bố của các loài hoang dã và các 
hóa thạch
 theo phân vùng 
địa lý
, Darwin đã tìm hiểu về sự biến đổi hình thái của các loài và phát triển lý thuyết chọn lọc tự nhiên vào năm 
1838
. Ông hoàn thành lý thuyết vào năm 
1858
. Khi đó 
Alfred Russel Wallace
 gởi đến ông bài luận cũng về ý tưởng như vậy. Sau đó cả hai cùng hợp tác để xuất bản lý thuyết này.
[6]

Cuốn sách 

Nguồn gốc muôn loài
 (On the Origin of Species, 1859) của ông nói rằng 
tiến hóa
 qua các thế hệ là do 
biến dị
 và điều này cung cấp lời giải thích khoa học cho sự đa dạng trong tự nhiên
[7]
[8]
. Ông kiểm định sự tiến hóa của 
loài người
 và chọn lọc 
giới tính
 trong các cuốn Dòng dõi của Con người (The Descent of Man), Quá trình Chọn lọc Liên quan đến Giới tính (Selection in Relation to Sex), sau đó là Biểu lộ Cảm xúc ở Con người và Loài vật (The Expression of Emotions in Man and Animals). Những nghiên cứu của ông về thực vật được xuất bản trong một loạt cuốn sách. Cuốn cuối cùng của ông là về các loài địa 
côn trùng
 và ảnh hưởng của chúng đối với đất.
[9]
[10]

Để ghi nhận công lao to lớn của Darwin, ông là một trong năm người không thuộc 

Hoàng gia Anh
 của thế kỷ 19 được cử hành 
quốc tang
 và được 
chôn
 ở 
Westminster Abbey
, cạnh mộ của 
John Herschel
 và 
Isaac Newton
.

"Charles Darwin", with the surname underlined by a downward curve that mimics the curve of the initial "C"


Trả lời

Charles Robert Darwin (

12 tháng 2
 năm 
1809
 – 
19 tháng 4
 năm 
1882
) là một nhà nghiên cứu nổi tiếng trong lĩnh vực 
tự nhiên học
 người 
Anh
. Ông là người đã phát hiện và chứng minh rằng mọi loài đều 
tiến hóa
 theo thời gian từ những tổ tiên chung
[3]
 qua quá trình 
chọn lọc tự nhiên
. Nếu như sự 
tiến hóa
 được cộng đồng các 
nhà khoa học
 và công chúng chấp nhận ở thời đại Darwin, thì 
lý thuyết
 chọn lọc của ông trong những năm 
1930
 được xem như lời giải thích chính yếu cho quá trình này, và ngày nay đã trở thành nền tảng cho lý thuyết tiến hóa hiện đại. Khám phá của Darwin là lý thuyết thống nhất cho các ngành khoa học sinh vật vì có thể đưa ra lời giải thích duy lý cho sự 
đa dạng loài
.
[4]

Charles Darwin

250px-Charles_Darwin_seated_crop


Three quarter length studio photo showing Darwin's characteristic large forehead and bushy eyebrows with deep set eyes, pug nose and mouth set in a determined look. He is bald on top, with dark hair and long side whiskers but no beard or moustache. His jacket is dark, with very wide lapels, and his trousers are a light check pattern. His shirt has an upright wing collar, and his cravat is tucked into his waistcoat which is a light fine checked pattern.


Darwin năm 

1854
 khi ông làm việc hướng tới xuất bản 
Nguồn gốc các loài
[1]

SinhCharles Robert Darwin

12 tháng 2 năm 1809

The Mount
Shrewsbury, Shropshire
Anh
Mất19 tháng 4 năm 1882 (73 tuổi)

Down House
Downe, Kent
Anh
Nổi tiếng vìCuộc hành trình của Beagle

Về nguồn gốc các loàiPhối ngẫu

Emma Wedgwood
 (cưới 1839)

 • Con cái10Giải thưởng
  FRS
   (1839)
  [2]
 • Huy chương Hoàng gia
   (1853)
 • Huy chương Wollaston
   (1859)
 • Huy chương Copley
   (1864)

Sự nghiệp khoa họcNgành

Lịch sử tự nhiên
Địa chất học
Nơi công tácGiáo dục sau trung học phổ thông:

Trường ĐH Y khoa Edinburgh

Cao đẳng Christ's
,

Đại học Cambridge

Tổ chức chuyên nghiệp:

Hiệp hội Địa chất London
Cố vấn nghiên cứu
John Stevens Henslow

Adam Sedgwick
Ảnh hưởng bởi
Alexander von Humboldt

John Herschel

Charles Lyell
Ảnh hưởng tới
Joseph Dalton Hooker

Thomas Henry Huxley

George Romanes

Ernst Haeckel

Sir John Lubbock
Chữ ký

Trong thời gian học ở 

Đại học Edingburgh
, Darwin bỏ bê việc học 
y khoa
 để tìm hiểu những loài 
động vật biển
 có 
xương sống
. Sau đó ông học ở 
Đại học Cambridge
, ở đây người ta khuyến khích đam mê 
nghiên cứu khoa học
[5]
. Trong suốt chuyến hành trình năm năm sau đó ông có những quan sát và lý thuyết ủng hộ cho ý tưởng thống nhất 
sinh học
 của 
Charles Lyell
. Ông cũng trở thành tác giả nổi tiếng sau khi xuất bản 
nhật ký
 về chuyến hải hành. Tự vấn về sự phân bố của các loài hoang dã và các 
hóa thạch
 theo phân vùng 
địa lý
, Darwin đã tìm hiểu về sự biến đổi hình thái của các loài và phát triển lý thuyết chọn lọc tự nhiên vào năm 
1838
. Ông hoàn thành lý thuyết vào năm 
1858
. Khi đó 
Alfred Russel Wallace
 gởi đến ông bài luận cũng về ý tưởng như vậy. Sau đó cả hai cùng hợp tác để xuất bản lý thuyết này.
[6]

Cuốn sách 

Nguồn gốc muôn loài
 (On the Origin of Species, 1859) của ông nói rằng 
tiến hóa
 qua các thế hệ là do 
biến dị
 và điều này cung cấp lời giải thích khoa học cho sự đa dạng trong tự nhiên
[7]
[8]
. Ông kiểm định sự tiến hóa của 
loài người
 và chọn lọc 
giới tính
 trong các cuốn Dòng dõi của Con người (The Descent of Man), Quá trình Chọn lọc Liên quan đến Giới tính (Selection in Relation to Sex), sau đó là Biểu lộ Cảm xúc ở Con người và Loài vật (The Expression of Emotions in Man and Animals). Những nghiên cứu của ông về thực vật được xuất bản trong một loạt cuốn sách. Cuốn cuối cùng của ông là về các loài địa 
côn trùng
 và ảnh hưởng của chúng đối với đất.
[9]
[10]

Để ghi nhận công lao to lớn của Darwin, ông là một trong năm người không thuộc 

Hoàng gia Anh
 của thế kỷ 19 được cử hành 
quốc tang
 và được 
chôn
 ở 
Westminster Abbey
, cạnh mộ của 
John Herschel
 và 
Isaac Newton
.

"Charles Darwin", with the surname underlined by a downward curve that mimics the curve of the initial "C"


tải xuống

Không để lại gì hết cho quay về thời kỳ eva ăn trái cấm là tốt nhất haha

Không phải là 5 mà đối với mình, mình chỉ muốn giữ lại duy nhất một cuốn sách. Một cuốn sách nói đúng về loài người chúng ta chính xác nhất, chính là Kinh Thánh. Kinh Thánh không phải cuốn sách bình thường, mà nó chính là Thượng Sách. Một cuốn sách đầy đủ các yếu tố về đạo đức, lịch sử và khoa học,...và đặc biệt hơn nó chính là cuốn sách TIÊN TRI!

1. Kinh Thánh (để biết suy nghĩ của Thượng đế)
2. Kinh Dịch (để biết được quy luật vận hành của vũ trụ vạn vật)
3. Kinh Phật (để làm người)
4. Sử Tiên (để biết được nguồn gốc thực sự của nòi giống Tiên Rồng)
5. Một cuốn nào đó tổng hợp về tất cả các sáng kiến, phát minh của nền khoa học vật lý (để biết được đỉnh cao khoa học loài người chỉ dừng lại ở lỗ đen của vũ trụ, không xa hơn).

Khuyến học của Fukuzawa Yukichi, Đúng Việc của Giản Tư Trung, Lược sử thời gian của Stephen Hawking, Cẩm nang nghiên cứu khoa học của Nguyễn Anh Tuấn , NLTT và sự phát triển bền vững của Nguyễn Thế Bảo 👍👍

Khoa học rất quan trọng đối với sự sinh tồn của nhân loại, mong những người thông minh có thể hiểu hết những cuốn này!

Nếu chỉ là 5 cuốn sách thì mình nghĩ là 5 ổ cứng

20 Tb sata có khi có ích hơn!

Bạn có thể lưu gần như mọi thành tựu kiến thức văn hóa của nhân loại vào 100 tb :)

Có thực mới vực được đạo . Nếu như xảy ra biến cố mà chỉ giữ lại được 5 cuốn sách làm truyền thừa thì ưu tiên các cuốn tổng hợp về sản xuất . Đầu bảng sẽ là về nông nghiệp và luyện kim . Sau đó là về Toán. Lý  , Hóa học sơ cấp . Nếu được thì kẹp thêm điện từ học , lọc hóa dầu cùng động cơ đốt trong . Haiz sơ sơ đếm qua quá 5 quyển r .

Sẽ là tiếc nuối nếu bị thất truyền:

 • Cô giáo Thảo

 • Chú Kim

 • Kamasutra

 • Kim Bình Mai

Theo mình nên có cuốn sách như sau:

1, Lược sử Sapiens: để con người hiểu được cơ bản về lịch sử hình thành phát triển loài người

2, Sách về nông nghiệp bền vững: duy trì thức ăn cho con người hài hoà với thiên nhiên như Quả táo thần kì của Kimura

3, Sách về tôn giáo như Đường xưa mây trắng: hướng con người ta tới việc tự giác ngộ, tự cân bằng chính mình, thêm cuốn Đức Phật của Osho thì quá tuyệt

4, Nhà giả kim: khơi gợi về cách thức vận hành vũ trụ, vận hành cuộc sống

5, Sách âm nhạc: duy trì đời sống tinh thần cho loài người.

Theo mình cuốn đầu tiên là Bản thảo cương mục của Lý Thời Trân. Tuy không quá đầy đủ nhưng vẫn ổn và không quá phức tạp về dược vật. Cuốn tiếp là đạo đức kinh. Lý do ư đơn giản triết lý phương tây đối vs mình là quá rắc rối và đề cao tư tưởng tự do. Điều này là không cần thiết đối với nền chính trị tập quyền. Hơn nữa nó cũng nêu lên các cách đối nhân xử thế cơ bản của ng phương đông. Cuốn thứ 3 là binh pháp tôn tử. Cuốn đó tương đối đầy đủ về các tư tưởng chiến tranh. Cuốn thứ 4 và cuốn thứ 5 theo mình lần lượt là bách khoa toàn thư về nông nghiệp và luyện kim mảng này thì mình không hiểu lắm mấy bro có thể bổ xung. Tổng quát gồm chính trị nông nghiệp y dược quân sự . Còn luyện kim là bắt buộc phải có trong mọi lĩnh vực. Hơi đáng tiếc vì không đủ slot cho đại số vs hình học.