Quầng mặt trời có phải cầu vồng không?

  1. Khoa học

Vầng sáng này giống cầu vồng ghê, nhưng hình như không phải?

https://cdn.noron.vn/2021/05/07/88028849714230302-1620350654.png
Từ khóa: 

khoa học

Điểm chung giữa 2 hiện tượng là nó đều đc tạo thành do hiện tượng khúc xạ ánh sáng (thường là từ Mặt Trời).
Nhưng ngoài ra, nó cũng khác nhau vì: cầu vồng là 1 cái cầu cong, có hình dạng 1/2 đường tròn. Còn quầng là 1 đường tròn.
Về cấu tạo thì cầu vồng tạo thành do ánh sáng bị khúc xạ và phản xạ bởi các hạt nước liti trong khí quyển. Còn quầng thì ánh sáng bị khúc xạ bởi các tinh thể băng ở trên cao. 
1 khác biệt dễ thấy nhất nữa là quầng Mặt trời bao quanh Mặt trời do ánh sáng chỉ khúc xạ. Còn cầu vồng thì vừa khúc xạ, vừa phản xạ nên nó sẽ xuất hiện ở hướng ngược với Mặt Trời.
Quầng xuất hiện xong thường báo hiệu mưa. Còn cầu vồng thì thường mưa xong mới xuất hiện.
Nói chung, cả 2 đều là các hiện tượng quang học khi ánh sáng đi qua nước trong khí quyển tạo thành 7 màu của dải quang phổ nhìn thấy. Nhưng nguyên lý nó khá là khác nhau.
Trả lời
Điểm chung giữa 2 hiện tượng là nó đều đc tạo thành do hiện tượng khúc xạ ánh sáng (thường là từ Mặt Trời).
Nhưng ngoài ra, nó cũng khác nhau vì: cầu vồng là 1 cái cầu cong, có hình dạng 1/2 đường tròn. Còn quầng là 1 đường tròn.
Về cấu tạo thì cầu vồng tạo thành do ánh sáng bị khúc xạ và phản xạ bởi các hạt nước liti trong khí quyển. Còn quầng thì ánh sáng bị khúc xạ bởi các tinh thể băng ở trên cao. 
1 khác biệt dễ thấy nhất nữa là quầng Mặt trời bao quanh Mặt trời do ánh sáng chỉ khúc xạ. Còn cầu vồng thì vừa khúc xạ, vừa phản xạ nên nó sẽ xuất hiện ở hướng ngược với Mặt Trời.
Quầng xuất hiện xong thường báo hiệu mưa. Còn cầu vồng thì thường mưa xong mới xuất hiện.
Nói chung, cả 2 đều là các hiện tượng quang học khi ánh sáng đi qua nước trong khí quyển tạo thành 7 màu của dải quang phổ nhìn thấy. Nhưng nguyên lý nó khá là khác nhau.