Rắn có tai không?

  1. Sinh vật cảnh

Bình thường nhìn con rắn chả thấy tai ở đâu cả. Nhưng không biết là nó có không nhỉ?

Từ khóa: 

sinh vật cảnh

Rắn thiếu cả tai ngoài và tai giữa. Tuy nhiên, chúng có một xương tai giữa nối tai trong với hàm. Điều này giúp rắn có thể nghe thấy những rung động, chẳng hạn như một kẻ săn mồi đang bò lại gần trên nền rừng. Tuy nhiên, chúng không thành thạo trong việc nghe âm thanh truyền qua không khí.

Rắn chỉ nghe được một dải tần số hẹp. Chúng có thể nghe được tần số vì những âm thanh đó chủ yếu được truyền qua không khí. Ví dụ, trăn hoàng gia có tần số nghe tốt nhất từ 80 đến 160 Hertz.

Tuy nhiên, phạm vi thính giác hẹp này không phải là vấn đề đối với rắn, một phần là do chúng không sử dụng âm thanh để giao tiếp với nhau. Những âm thanh mà chúng tạo ra chẳng hạn như tiếng rít hoặc gầm gừ ở tần số cao hơn những gì chúng nghe thấy có thể dành cho các loài chim và động vật ăn thịt có vú.

Lý do lớn hơn khiến rắn không cần thính giác nhạy bén là vì chúng dựa vào các giác quan khác như khứu giác của chúng đặc biệt hữu ích.

Trả lời

Rắn thiếu cả tai ngoài và tai giữa. Tuy nhiên, chúng có một xương tai giữa nối tai trong với hàm. Điều này giúp rắn có thể nghe thấy những rung động, chẳng hạn như một kẻ săn mồi đang bò lại gần trên nền rừng. Tuy nhiên, chúng không thành thạo trong việc nghe âm thanh truyền qua không khí.

Rắn chỉ nghe được một dải tần số hẹp. Chúng có thể nghe được tần số vì những âm thanh đó chủ yếu được truyền qua không khí. Ví dụ, trăn hoàng gia có tần số nghe tốt nhất từ 80 đến 160 Hertz.

Tuy nhiên, phạm vi thính giác hẹp này không phải là vấn đề đối với rắn, một phần là do chúng không sử dụng âm thanh để giao tiếp với nhau. Những âm thanh mà chúng tạo ra chẳng hạn như tiếng rít hoặc gầm gừ ở tần số cao hơn những gì chúng nghe thấy có thể dành cho các loài chim và động vật ăn thịt có vú.

Lý do lớn hơn khiến rắn không cần thính giác nhạy bén là vì chúng dựa vào các giác quan khác như khứu giác của chúng đặc biệt hữu ích.

Tai của rắn đã bị thoái hoá và tai ngoài thì hoàn toàn biến mất, tai trong chỉ còn là một mẩu xương, vì vậy có thể nói là loài rắn không có tai. Tai trong của chúng nối liền với xương hàm. Hàm thu nhận các dao động từ mặt đất truyền đến và truyền vào tai trong. Rắn đã nghe như vậy: Chúng nghe những gì dao động truyền qua mặt đất.