Những lưu ý của chị trong việc thiết kế một bài giảng kỹ năng mềm có sức thu hút với người học?

  1. Giáo dục

  2. Kỹ năng mềm

  3. Trần Thị Huyền

Từ khóa: 

giáo dục

,

kỹ năng mềm

,

chuyên gia đào tạo kỹ năng thực chiến

Việc thiết kế bài giảng cần bắt nguồn từ việc bạn muốn đem đến điều gì cho học viên. Thông thường đó chính là mô hình ASK, kiến thức, kĩ năng, thái độ. Bạn muốn học viên thay đổi điều gì hay cả ba? Luôn là mục đích của bạn sau đó mới là cách để đạt được mục đích đó.

Hiện tại đang mô hình 70:20:10 đang trở nên rất phổ biến, nếu như không áp dụng được nó quả là một sự lãng phí, vì bạn biết rồi đấy, bài giảng có hay tới mấy, học viên cũng chỉ có thể hấp thụ được 10% kiến thức. Chính vì vậy, đối với người giảng cần phải thay đổi phương pháp liên tục, làm mới bản thân liên tục.

Thứ anh đưa cho học viên phải đúng, cập nhật và có giá trị, họ học xong dùng được luôn và áp dụng luôn, không phải là mớ lý thuyết sau đó bỏ xó. Đừng bắt người ta học thứ bạn muốn, hãy hướng dẫn họ cái họ cần, như vậy khâu khảo sát trước đào tạo có khi còn quan trọng hơn, cần đặt mình là học viên để dựng bài.

Thêm vào đó, mỗi người đều có sức hút riêng, hãy tận dụng thế mạnh về giọng nói, khuôn mặt, đặc biệt là body language, ghi dấu ấn bằng những chính con người bạn.

Trả lời

Việc thiết kế bài giảng cần bắt nguồn từ việc bạn muốn đem đến điều gì cho học viên. Thông thường đó chính là mô hình ASK, kiến thức, kĩ năng, thái độ. Bạn muốn học viên thay đổi điều gì hay cả ba? Luôn là mục đích của bạn sau đó mới là cách để đạt được mục đích đó.

Hiện tại đang mô hình 70:20:10 đang trở nên rất phổ biến, nếu như không áp dụng được nó quả là một sự lãng phí, vì bạn biết rồi đấy, bài giảng có hay tới mấy, học viên cũng chỉ có thể hấp thụ được 10% kiến thức. Chính vì vậy, đối với người giảng cần phải thay đổi phương pháp liên tục, làm mới bản thân liên tục.

Thứ anh đưa cho học viên phải đúng, cập nhật và có giá trị, họ học xong dùng được luôn và áp dụng luôn, không phải là mớ lý thuyết sau đó bỏ xó. Đừng bắt người ta học thứ bạn muốn, hãy hướng dẫn họ cái họ cần, như vậy khâu khảo sát trước đào tạo có khi còn quan trọng hơn, cần đặt mình là học viên để dựng bài.

Thêm vào đó, mỗi người đều có sức hút riêng, hãy tận dụng thế mạnh về giọng nói, khuôn mặt, đặc biệt là body language, ghi dấu ấn bằng những chính con người bạn.