Sử dụng tracking tool như thế nào?

  1. Long Nguyễn

Bài toán của bọn em hiện nay là:

  • Sản phẩm có web / app : web bọn em đang dùng GA, App đang dùng tạm firebase nhưng việc set up chưa được hoàn thiện ở Firebase
  • Trong nhà cũng build 1 tool tracking sơ bộ về các chỉ số của sản phẩm
  • Với việc chạy traffic thì GA + tool trong nhà có thể xử lý cho traffic web. Với app thì còn pending

Do có quá nhiều tool/toys và sản phẩm đang trong giai đoạn thử nghiệm nên bọn em cũng set up để benmarck, check số qua lại với nhau. Nhưng việc view 1 sản phẩm mấy tool cũng thực sự rất mệt mỏi cho vận hành.

Bọn em đang đặt ra bài có thể view số Firebase trên cùng giao diện với GA nhưng hiện tại chưa set up xong được. Anh có kinh nghiệm nào với việc này ko ạ?

Thêm nữa anh đánh giá Firebase master nhất cho việc sử dụng để tracking cái gì? iOS app thì nên dùng Firebase hay dùng thêm tool khác ?

Ngoài ra khi chạy traffic , sử dụng thêm các 3rd tool thì kinh nghiệm anh set up, buil tool trong nhà như thế nào để có thể nhìn trong 1 view. Cái này em nhờ anh chia sẻ kinh nghiệm để em làm việc, brieft với dev cho dễ hiểu nhất ạ.

Từ khóa: 

marketing manager - studio5

,

vng

Phải consolidate về một tool duy nhất. Tool bản chất chỉ là cách thể hiện của một góc nhìn, một triết lý ... Do vậy người trong nhà phải thống nhất góc nhìn này và quan trọng : chỉ sử dụng một góc nhìn duy nhất trong một thời điểm trung hạn.

Đương nhiên, góc nhìn có thể sửa đổi nhưng đừng sửa nhanh quá và khi sửa hãy log lại, ghi rõ tại sao lúc đó mình sửa. Prob của các tool thường là có quá nhiều chức năng mà không hiểu tại sao có chức năng đó.

Trả lời

Phải consolidate về một tool duy nhất. Tool bản chất chỉ là cách thể hiện của một góc nhìn, một triết lý ... Do vậy người trong nhà phải thống nhất góc nhìn này và quan trọng : chỉ sử dụng một góc nhìn duy nhất trong một thời điểm trung hạn.

Đương nhiên, góc nhìn có thể sửa đổi nhưng đừng sửa nhanh quá và khi sửa hãy log lại, ghi rõ tại sao lúc đó mình sửa. Prob của các tool thường là có quá nhiều chức năng mà không hiểu tại sao có chức năng đó.

Bọn em đang đặt ra bài có thể view số Firebase trên cùng giao diện với GA nhưng hiện tại chưa set up xong được.

Anh thấy việc đưa "số" của cả hai lên cùng 1 dashboard/report là cũng không đúng:

  1. App là app. Web là web. TA khác nhau nên user behaviors sẽ khác nhau. Technical feasibilities khác nhau. Approaching methods cũng khác nhau... Vậy nên đưa lên một dashboard/report làm sao được?
  2. Lý do để đưa hai cái lên cùng 1 dashboard/report là gì? Ngoài growth monitoring và cost of each conversion ra thì còn để làm gì nữa?

Firebase master nhất cho việc sử dụng để tracking cái gì?

Hiện Firebase nó chỉ cho mình mần có 3 cái chứ mấy: 1. tracking quality của app. 2. tracking user behaviors. 3. tracking conversion dựa vào đó biết được cost of investment.

Với việc chạy traffic thì GA + tool trong nhà có thể xử lý cho traffic web. Với app thì còn pending.

Traffics theo anh nghĩ là để nắm ROI khi invest vào media đúng ko? Như đã mention ở 2 câu trả lời bên trên, mình hoàn toàn có thể dùng firebase để track. Nhưng anh nói chưa đủ và bổ sung ở ý này: Để nắm ROI đến từ media sources của Facebook thì phải implement Facebook SDK. Vậy nên với app thì em phải dùng cả Firebase để track media sources từ Google và Facebook SDK để track media sources từ Facebook.