Tên miền .IO có nghĩa là gì thế?

  1. Công nghệ thông tin

  2. Cao Văn Việt

Tại sao anh lại chọn tên miền là CodeLearn.IO?

Nó là 1-0 hay là In-Out hả anh?

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

,

founder of codelearn.io

Ngay từ đầu a tự hiểu là in-out, và đi tìm lời giải thích trên mạng thì ra kết quả tương tự:

E có thể đọc thêm và hiểu tại sao giờ tên miền có đuôi .io đang hot :D

Trả lời

Ngay từ đầu a tự hiểu là in-out, và đi tìm lời giải thích trên mạng thì ra kết quả tương tự:

E có thể đọc thêm và hiểu tại sao giờ tên miền có đuôi .io đang hot :D