Thầy nghĩ sao về việc dạy kỹ năng mềm bằng tiếng Anh?

  1. Nguyễn Anh Đức

Em thấy gần đây có một số trung tâm mới mở kết hợp việc rèn luyện các kỹ năng mềm bằng tiếng Anh, và áp dụng phương pháp mới từ các nước phát triển như Phần Lan.

Từ khóa: 

founder & ceo smartcom corporation

Việc dạy kỹ năng mềm bằng tiếng Anh mang đặc điểm đầy đủ của việc sử dụng tiếng Anh để dạy một môn học khác.

Điều này đòi hỏi người học phải có một năng lực tiếng Anh đủ tốt để thu nạp kiến thức hoàn toàn bằng tiếng Anh, và có thể sử dụng tiếng Anh để giải thích các suy nghĩ, ý tưởng của mình.

Điểm tích cực của nó sẽ giúp người học có hứng thú với việc học, vì các bài học kỹ năng mềm thường rất vui, nên người học hấp thụ sâu, nhớ lâu các từ tiếng Anh mới; đồng thời vì học qua trải nghiệm nên người học sẽ phản xạ tiếng Anh tốt hơn, tự nhiên hơn, và lưu giữ tiếng Anh bền vững hơn.

Nhưng nhược điểm sẽ là: người học có thể không cảm nhận và thấu hiểu hết cái hay, cái ý tứ sâu xa của kỹ năng hay bài học từ kỹ năng ấy khi mà nó được diễn đạt bằng ngoại ngữ chứ không phải tiếng mẹ đẻ. Tiếng mẹ đẻ kèm theo văn hóa bên trong của nó tạo cho người sử dụng một sự thấu cảm riêng biệt, và rất khó để có thể thay thế. Bản thân tôi đã trải qua việc học kỹ năng bằng tiếng Anh trong chương trình mà tôi du học, và tôi thấu hiểu được sự "trễ pha" khi phải từ từ tiêu hóa cái mà mình đang nghe giảng vốn dĩ rất phức tạp và phải mất thời gian suy và ngẫm ngay cả khi nó là tiếng mẹ đẻ, nay lại được diễn đạt bằng ngoại ngữ.

Tuy có những nhược điểm như vậy, nhưng tôi rất ủng hộ việc sử dụng tiếng Anh để dạy kỹ năng mềm. Vì đây là cách tiếp cận theo kiểu 1 mũi tên trúng 2 đích: vừa được kỹ năng, vừa được tiếng Anh, chưa kể nó rất vui vẻ, dễ hấp thụ, và nhớ được rất lâu dài.

Trả lời

Việc dạy kỹ năng mềm bằng tiếng Anh mang đặc điểm đầy đủ của việc sử dụng tiếng Anh để dạy một môn học khác.

Điều này đòi hỏi người học phải có một năng lực tiếng Anh đủ tốt để thu nạp kiến thức hoàn toàn bằng tiếng Anh, và có thể sử dụng tiếng Anh để giải thích các suy nghĩ, ý tưởng của mình.

Điểm tích cực của nó sẽ giúp người học có hứng thú với việc học, vì các bài học kỹ năng mềm thường rất vui, nên người học hấp thụ sâu, nhớ lâu các từ tiếng Anh mới; đồng thời vì học qua trải nghiệm nên người học sẽ phản xạ tiếng Anh tốt hơn, tự nhiên hơn, và lưu giữ tiếng Anh bền vững hơn.

Nhưng nhược điểm sẽ là: người học có thể không cảm nhận và thấu hiểu hết cái hay, cái ý tứ sâu xa của kỹ năng hay bài học từ kỹ năng ấy khi mà nó được diễn đạt bằng ngoại ngữ chứ không phải tiếng mẹ đẻ. Tiếng mẹ đẻ kèm theo văn hóa bên trong của nó tạo cho người sử dụng một sự thấu cảm riêng biệt, và rất khó để có thể thay thế. Bản thân tôi đã trải qua việc học kỹ năng bằng tiếng Anh trong chương trình mà tôi du học, và tôi thấu hiểu được sự "trễ pha" khi phải từ từ tiêu hóa cái mà mình đang nghe giảng vốn dĩ rất phức tạp và phải mất thời gian suy và ngẫm ngay cả khi nó là tiếng mẹ đẻ, nay lại được diễn đạt bằng ngoại ngữ.

Tuy có những nhược điểm như vậy, nhưng tôi rất ủng hộ việc sử dụng tiếng Anh để dạy kỹ năng mềm. Vì đây là cách tiếp cận theo kiểu 1 mũi tên trúng 2 đích: vừa được kỹ năng, vừa được tiếng Anh, chưa kể nó rất vui vẻ, dễ hấp thụ, và nhớ được rất lâu dài.

mình có tuổi rồi lên cũng hay quên làm cách nào để có thể học tiếng anh được tốt