Theo bạn điều quan trọng nhất trong việc tăng độ nhận diện sản phẩm là gì?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

  2. Trần Thùy Linh

Từ khóa: 

nhận diện sản phẩm

,

kinh doanh và khởi nghiệp

,

marketing manager of petsport

Là tìm điểm ứng dụng của sp bạn nhé! Càng nhiều điểm ứng dụng của sp (tất nhiên chứng minh nó bằng các case study thực tế) thì nhận diện sp của bạn càng tăng lên và đặc biệt quan trọng là tăng lên đúng hướng, đúng đối tượng mục tiêu.

Ví dụ sp của bạn là thức ăn chăn nuôi nhưng bạn ra sức chạy qc, lập plan cho các chiến dịch marketing nhắm đối tượng công nhân viên chức, dân văn phòng thì càng hại sp của bạn mà thôi
Trả lời
Là tìm điểm ứng dụng của sp bạn nhé! Càng nhiều điểm ứng dụng của sp (tất nhiên chứng minh nó bằng các case study thực tế) thì nhận diện sp của bạn càng tăng lên và đặc biệt quan trọng là tăng lên đúng hướng, đúng đối tượng mục tiêu.

Ví dụ sp của bạn là thức ăn chăn nuôi nhưng bạn ra sức chạy qc, lập plan cho các chiến dịch marketing nhắm đối tượng công nhân viên chức, dân văn phòng thì càng hại sp của bạn mà thôi