Theo chị làm thế nào để giúp những nhân vật suốt ngày kêu "không biết làm gì, không biết thích gì" định hướng nghề nghiệp?

  1. Hướng nghiệp

  2. Thúy Trần

Từ khóa: 

hướng nghiệp

,

founder & ceo of pety technology jsc

Haha,

Câu này thì mình nghĩ là tuỳ vào người đó có gì rồi.

1. Nếu bạn có gia thế tốt, không cần làm gì cũng sống thoải mái, enjoy cuộc sống và vui vẻ mỗi ngày thì mình nghĩ là cũng không cần phải giúp họ định hướng nghề nghiệp, vì mình không ở level đấy nên cũng ko giúp được.

2. Còn nếu gia thế bạn cũng bình thường, bố mẹ bạn vẫn phải đi làm nuôi bạn mỗi ngày thì mình khuyên đơn giản thôi, không cần định hướng nghề nghiệp gì ghê gớm cả, bạn hãy làm chính công việc mà bố mẹ bạn đang phải làm để nuôi bạn ấy. Rồi bạn sẽ tự có câu trả lời cho mình.

Trả lời

Haha,

Câu này thì mình nghĩ là tuỳ vào người đó có gì rồi.

1. Nếu bạn có gia thế tốt, không cần làm gì cũng sống thoải mái, enjoy cuộc sống và vui vẻ mỗi ngày thì mình nghĩ là cũng không cần phải giúp họ định hướng nghề nghiệp, vì mình không ở level đấy nên cũng ko giúp được.

2. Còn nếu gia thế bạn cũng bình thường, bố mẹ bạn vẫn phải đi làm nuôi bạn mỗi ngày thì mình khuyên đơn giản thôi, không cần định hướng nghề nghiệp gì ghê gớm cả, bạn hãy làm chính công việc mà bố mẹ bạn đang phải làm để nuôi bạn ấy. Rồi bạn sẽ tự có câu trả lời cho mình.