Theo chuyên gia, đâu là những cuốn sách mà người làm marketing nên đọc?

  1. Marketing

  2. Sách

  3. Phùng Thanh Ngọc

Từ khóa: 

marketing

,

sách

,

chuyên gia marketing/sale - nhà đào tạo

,

khởi nghiệp và đầu tư

Mình thấy nên đọc mọi loại sách, rèn luyện đọc nhanh mà hiểu sâu như:

1. Cuốn sách nào nói về chủ đề gì?

2. Viết cho ai đọc?

3. Người đọc đang gặp vấn đề hay mong muốn, tình huống gì?

4. Sách muốn giải quyết vấn đề cho người đọc ntn?

Marketing cũng loanh quanh hỏi các câu này về khách hàng, nên rèn tư duy này.

Trả lời

Mình thấy nên đọc mọi loại sách, rèn luyện đọc nhanh mà hiểu sâu như:

1. Cuốn sách nào nói về chủ đề gì?

2. Viết cho ai đọc?

3. Người đọc đang gặp vấn đề hay mong muốn, tình huống gì?

4. Sách muốn giải quyết vấn đề cho người đọc ntn?

Marketing cũng loanh quanh hỏi các câu này về khách hàng, nên rèn tư duy này.