Thưa chuyên gia: Làm sao để kiên định một mục tiêu Hay chỉ là một cuộc đánh cược với công sức bỏ ra, khi mà kết quả thì sẽ rất lâu mới có?

  1. Nguyễn Thị Thùy Linh

Từ khóa: 

founder & ceo lynhthuy wedding team

Bạn biết vì sao các công ty đều cho thử việc 3 tháng không? Vì đó là thời gian vừa đủ để bạn biết mình có thích và hợp với nghề hay không. Tìm kiếm cơ hội để trải nghiệm hoặc tiệm cận với nghề ở các mảng nhỏ liên quan đến cưới hoặc trực tiếp ở nghề WP sẽ cho bạn nhận ra mình có muốn gắn bó với "người yêu" như thế này không mà. 3 tháng hay 6 tháng thậm chí 1 năm-2 năm không phải thời gian ngắn nhưng dành ra để tìm "chân ái" thì cũng đâu phí đâu nhỉ.
Trả lời
Bạn biết vì sao các công ty đều cho thử việc 3 tháng không? Vì đó là thời gian vừa đủ để bạn biết mình có thích và hợp với nghề hay không. Tìm kiếm cơ hội để trải nghiệm hoặc tiệm cận với nghề ở các mảng nhỏ liên quan đến cưới hoặc trực tiếp ở nghề WP sẽ cho bạn nhận ra mình có muốn gắn bó với "người yêu" như thế này không mà. 3 tháng hay 6 tháng thậm chí 1 năm-2 năm không phải thời gian ngắn nhưng dành ra để tìm "chân ái" thì cũng đâu phí đâu nhỉ.