Tui muốn hỏi là làm thế nào để rèn luyện tính kiên nhẫn để nói cho đến khi người nghe hiểu thì thôi?

  1. Kỹ năng mềm

  2. Trần Thị Huyền

tui có một tật xấu là hay nổi nóng khi phải giải thích gì đó cho người khác.nhưng tui chưa biết cách khắc phục nên nhiều khi xảy ra hiểu lầm và xích mích với mọi người.tui thấy chuyên gia đi đào tạo nên chắc là sẽ có tính kiên nhẫn.tui muốn xin lời khuyên?

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

,

chuyên gia đào tạo kỹ năng thực chiến

Thực sự tôi là người có tốc độ làm việc nhanh, nói nhanh, phản ứng nhanh nên để rèn tính kiên nhẫn đúng là mất khá nhiều thời gian.
Tôi nghĩ nó vẫn quay trở lại gốc tư duy, khi ta tôn trọng người khác, thật sự tôn trọng thì lúc ấy ta sẽ cất cái tôi đi để lắng nghe. Ngoài ra lúc nghe họ hãy cố gắng nghe bằng cả mắt, tai, trái tim, sự tôn trọng... Lắng nghe để nhận biết bản chất bên trong chứ không phải chỉ nhận thông tin rồi phản hồi là xong.
Tôi thường dành thời gian ở một mình, ngồi một mình, cafe một mình, lắng nghe tiếng động của cuộc sống. Một bông hoa nở, một chiếc lá rơi, những giọt nắng... đều có rất nhiều thông điệp. Khi chúng ta lắng lại trong chính tâm hồn mình, sự vội vã sẽ nhường lại cho một sự bình tâm, bình yên rất đỗi tự nhiên.
Trả lời
Thực sự tôi là người có tốc độ làm việc nhanh, nói nhanh, phản ứng nhanh nên để rèn tính kiên nhẫn đúng là mất khá nhiều thời gian.
Tôi nghĩ nó vẫn quay trở lại gốc tư duy, khi ta tôn trọng người khác, thật sự tôn trọng thì lúc ấy ta sẽ cất cái tôi đi để lắng nghe. Ngoài ra lúc nghe họ hãy cố gắng nghe bằng cả mắt, tai, trái tim, sự tôn trọng... Lắng nghe để nhận biết bản chất bên trong chứ không phải chỉ nhận thông tin rồi phản hồi là xong.
Tôi thường dành thời gian ở một mình, ngồi một mình, cafe một mình, lắng nghe tiếng động của cuộc sống. Một bông hoa nở, một chiếc lá rơi, những giọt nắng... đều có rất nhiều thông điệp. Khi chúng ta lắng lại trong chính tâm hồn mình, sự vội vã sẽ nhường lại cho một sự bình tâm, bình yên rất đỗi tự nhiên.