Vì sao có người không học tâm lý học nhưng họ lại biết cách nắm bắt tâm lý người khác rất nhanh?

  1. Tâm lý học

  2. Đỗ Thị Trang

Từ khóa: 

tâm lý học

,

chuyên gia tham vấn tâm lý

Có thể đó là do thiên tính bẩm sinh họ có hoặc sau một sự kiện nào đó khiến họ bị sang chấn hay trầm cảm khiến tâm lý họ nhạy cảm hơn người bình thường. Nhưng cũng phải tùy vào trường hợp giao tiếp là gì? Chứ trong đàm phán mà không học hành gì thì chắc chịu luôn.
Trả lời
Có thể đó là do thiên tính bẩm sinh họ có hoặc sau một sự kiện nào đó khiến họ bị sang chấn hay trầm cảm khiến tâm lý họ nhạy cảm hơn người bình thường. Nhưng cũng phải tùy vào trường hợp giao tiếp là gì? Chứ trong đàm phán mà không học hành gì thì chắc chịu luôn.