Vị trí tiếp theo anh hướng tới sau khi đảm nhận vị trí CISO là gì?

  1. An ninh mạng

  2. Trương Trường Quân

Từ khóa: 

an ninh mạng

,

chuyên gia an ninh mạng/nhà nghiên cứu

,

thực hành giáo dục sớm

Chào Hùng,

Câu này khá là khó trả lời. Tuy nhiên quan điểm làm việc thì sẽ là:

1. Luôn hoàn thành tốt, tốt hơn nữa công việc của mình.

2. Luôn hướng tới đem lại lợi ích lớn hơn nữa cho tổ chức, xa hơn là cho cộng đồng.

3. Luôn học tập không ngừng, cập nhật kiến thức không chỉ trong chuyên môn mà còn ngoài chuyên môn, sẵn sàng đảm nhận các công việc khác nhau.

4. Luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống

Trả lời

Chào Hùng,

Câu này khá là khó trả lời. Tuy nhiên quan điểm làm việc thì sẽ là:

1. Luôn hoàn thành tốt, tốt hơn nữa công việc của mình.

2. Luôn hướng tới đem lại lợi ích lớn hơn nữa cho tổ chức, xa hơn là cho cộng đồng.

3. Luôn học tập không ngừng, cập nhật kiến thức không chỉ trong chuyên môn mà còn ngoài chuyên môn, sẵn sàng đảm nhận các công việc khác nhau.

4. Luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống