Viết sách?

 1. Nguyễn Anh Đức

Chào anh Đức. Em đang ấp ủ giấc mơ viết 1 cuốn sách. Thực tế là em đã lên outline và viết được 1 ít rồi ạ. Theo anh Đức, để viết một cuốn sách thành công, ta cần những bước gì ạ? Anh có thể chia sẻ một số khó khăn anh đã gặp phải khi xuất bản 02 cuốn sách của mình không?

Từ khóa: 

founder & ceo smartcom corporation

Để viết một cuốn sách tốt thì theo tôi ta cần phải làm thế này:

 1. Tìm ra ý tưởng thực sự thiết thực cho xã hội và người đọc. Cái này phụ thuộc vào sự am hiểu chuyên sâu của bạn với cái mà bạn viết, và khảo sát của bạn với xã hội xem nó có phải là cái người ta cần không.
 2. Biến mình thành chuyên gia thực thụ về cái mình đang ấp ủ và sẽ viết: Dù bạn đã được đào tạo chính thức và nghiêm túc về lĩnh vực bạn đang viết rồi, nhưng bạn cần đọc và đọc rất nhiều, nghiên cứu rất sâu... thì bạn mới biết chắc rằng ý tưởng của bạn đang viết là mới mẻ, độc đáo, chưa có ai khai thác tới, hoặc họ chưa làm tốt như bạn đang làm. Bạn dĩ nhiên là đọc các sách cùng chủ đề, đọc các bài nghiên cứu, đọc báo chí... đọc cả các diễn đàn mà người ta "chém gió" rất nhảm nhí... cũng đều có ích cả. Nó không chỉ cho kiến thức và còn cho ý tưởng viết nữa.
 3. Nói chuyện thường xuyên về cái mà bạn viết: việc thường xuyên nói ở bất cứ quy mô nào: cá nhân 1:1, nói với nhóm, nói ở hội thảo... và nói với mọi đối tượng mà bạn có cơ hội để nói. Bạn sẽ biết rõ hơn mình cần viết gì, nên viết gì, phải viết gì... sau mỗi lần nói chuyện đấy ạ.
 4. Lên đề cương thực sự để bắt tay vào viết. Bạn có thể lên đề cương viết trước khi làm 3 bước trên, nhưng thực tế là bạn sẽ phải chỉnh sửa đề cương khi viết thật đấy. Cho nên bạn đừng quá trung thành với đề cương ban đầu. Hãy chấp nhận sự thay đổi chỗ này hay chỗ kia khi viết. Và đề cương cuối cùng chính là đề cương mà bạn đã thử nghiệm nó trong thực tiễn trao đổi, qua thu thập tài liệu khi đọc và nghiên cứu...
 5. Có đề cương, tài liệu tham khảo đầy đủ rồi... thì chỉ còn viết thôi. Hãy viết thật chăm chỉ, viết bất cứ khi nào có thời gian chứ không cần chờ cảm hứng. Vì cảm hứng sinh ra khi viết.

Chúc bạn thành công với cuốn sách của mình.

Trả lời

Để viết một cuốn sách tốt thì theo tôi ta cần phải làm thế này:

 1. Tìm ra ý tưởng thực sự thiết thực cho xã hội và người đọc. Cái này phụ thuộc vào sự am hiểu chuyên sâu của bạn với cái mà bạn viết, và khảo sát của bạn với xã hội xem nó có phải là cái người ta cần không.
 2. Biến mình thành chuyên gia thực thụ về cái mình đang ấp ủ và sẽ viết: Dù bạn đã được đào tạo chính thức và nghiêm túc về lĩnh vực bạn đang viết rồi, nhưng bạn cần đọc và đọc rất nhiều, nghiên cứu rất sâu... thì bạn mới biết chắc rằng ý tưởng của bạn đang viết là mới mẻ, độc đáo, chưa có ai khai thác tới, hoặc họ chưa làm tốt như bạn đang làm. Bạn dĩ nhiên là đọc các sách cùng chủ đề, đọc các bài nghiên cứu, đọc báo chí... đọc cả các diễn đàn mà người ta "chém gió" rất nhảm nhí... cũng đều có ích cả. Nó không chỉ cho kiến thức và còn cho ý tưởng viết nữa.
 3. Nói chuyện thường xuyên về cái mà bạn viết: việc thường xuyên nói ở bất cứ quy mô nào: cá nhân 1:1, nói với nhóm, nói ở hội thảo... và nói với mọi đối tượng mà bạn có cơ hội để nói. Bạn sẽ biết rõ hơn mình cần viết gì, nên viết gì, phải viết gì... sau mỗi lần nói chuyện đấy ạ.
 4. Lên đề cương thực sự để bắt tay vào viết. Bạn có thể lên đề cương viết trước khi làm 3 bước trên, nhưng thực tế là bạn sẽ phải chỉnh sửa đề cương khi viết thật đấy. Cho nên bạn đừng quá trung thành với đề cương ban đầu. Hãy chấp nhận sự thay đổi chỗ này hay chỗ kia khi viết. Và đề cương cuối cùng chính là đề cương mà bạn đã thử nghiệm nó trong thực tiễn trao đổi, qua thu thập tài liệu khi đọc và nghiên cứu...
 5. Có đề cương, tài liệu tham khảo đầy đủ rồi... thì chỉ còn viết thôi. Hãy viết thật chăm chỉ, viết bất cứ khi nào có thời gian chứ không cần chờ cảm hứng. Vì cảm hứng sinh ra khi viết.

Chúc bạn thành công với cuốn sách của mình.