Xin chào chuyên gia. Tôi muốn hỏi là khi đào tạo người khác thì chuyên gia thường có kinh nghiệm gì để nhận biết và thấu hiểu tính cách, khí chất của họ?

  1. Kỹ năng mềm

  2. Trần Thị Huyền

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

,

chuyên gia đào tạo kỹ năng thực chiến

Thật may tôi là phụ nữ và giác quan thứ 6 của tôi rất ổn, tôi thật sự nhạy cảm để phát hiện ra họ nghĩ gì về tôi vs bài học của tôi.
Nhưng tôi đôi khi vẫn sai vì sự cảm nhận của mình. Nên tôi hay dùng một công thức là DISC 4 nhóm hành vi chung trong xã hội.
Khi biết lý thuyết về 4 nhóm:
- Thống trị
- Tạo ảnh hưởng
- Kiên định 
- Tuân thủ
Sẽ giúp chúng ta khám phá ra những bí mật về cách mỗi người ứng xử, gợi ý cho ta cách cư xử với họ thế nào cho phù hợp.
Một thứ nữa tôi rất chịu khó quan sát, tôi dành nhiều thời gian quan sát và móc nối dữ liệu, vì vậy khi tôi nói tôi có nhiều chứng cớ trong câu chuyện của mình hơn so với người khác. Đó có thể chính là điểm mạnh của tôi!
Trả lời
Thật may tôi là phụ nữ và giác quan thứ 6 của tôi rất ổn, tôi thật sự nhạy cảm để phát hiện ra họ nghĩ gì về tôi vs bài học của tôi.
Nhưng tôi đôi khi vẫn sai vì sự cảm nhận của mình. Nên tôi hay dùng một công thức là DISC 4 nhóm hành vi chung trong xã hội.
Khi biết lý thuyết về 4 nhóm:
- Thống trị
- Tạo ảnh hưởng
- Kiên định 
- Tuân thủ
Sẽ giúp chúng ta khám phá ra những bí mật về cách mỗi người ứng xử, gợi ý cho ta cách cư xử với họ thế nào cho phù hợp.
Một thứ nữa tôi rất chịu khó quan sát, tôi dành nhiều thời gian quan sát và móc nối dữ liệu, vì vậy khi tôi nói tôi có nhiều chứng cớ trong câu chuyện của mình hơn so với người khác. Đó có thể chính là điểm mạnh của tôi!