Hỏi Đáp Chuyên Gia: Long Nguyễn

Chuyên gia Long Nguyễn
  • 12/2016 - Hiện nay: Marketing Manager tại Studio5 - VNG
  • 8/2015 - Hiện nay: Nhà đầu tư của WeCreate
  • 10/2012 - 10/2013: Giám đốc Sản phẩm - VNG Corporation
  • 9/2005 - 10/2013: Co-founder, VP of Marketing - ePi Technologies (công ty chủ quản của baomoi.com)
  • 9/2002 - 5/2005: Chuyên gia mạng - Vietnam Data Communication

Các dự án đã thực hiện

  • Starbuzz
  • Noti5 (O.R.M)
  • 360Game.vn
  • Zini
  • Baomoi.com