• Đỉnh núi cao nhất dãy An pơ tên là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

- Đó là đỉnh Mont Blanc, cao 4007 m , nằm giữa biên giới Pháp và Ý.
Trả lời
- Đó là đỉnh Mont Blanc, cao 4007 m , nằm giữa biên giới Pháp và Ý.