Vì sao chúng em phải học món Lịch Sử và Địa Lí?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Vì môn đó học từ lớp 4.
Trả lời
Vì môn đó học từ lớp 4.