.... Mình mong muốn học hỏi thêm giữa Nhà Đào tạo Luật sư Phạm Thành Long và TS Lê Thẩm Dương. Mình nên chọn ai để có được kinh nghiệm tốt nhất đây.?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Từ khóa: 

kinh doanh và khởi nghiệp

Thật sự để mà nói thì Phạm Thành Long không bao giờ có cửa để so với TS Lê Thẩm Dương bạn nhé !

Trả lời

Thật sự để mà nói thì Phạm Thành Long không bao giờ có cửa để so với TS Lê Thẩm Dương bạn nhé !

Hai ông chém bạt mạng chém tung tóe chém tơi bời chém dào dạt chỉ khác là ông chém chúng ông chém trượt :v bạn thích kinh nghiệm thì đi mà trải nghiệm ngồi đó nghe hạt giống tâm hồn khéo có ngày thành hạt giống tâm ... đó :v đừng để cái đầu mình thành bãi đất hoang cho ai thích gieo gì thì gieo