[ mỗi ngày một vấn đề]: ngày 28 tháng 3 ngày thành lập Thanh niên xung phong các bạn nghĩ sao về đội ngũ này?

Những năm 1976, thanh niên xung phong thành phố thực hiện hàng loạt các hoạt động đầy ý nghĩa như giúp dân làm đường, sửa cầu, kéo điện lưới 500kV Bắc Nam,...

Cùng hàng loạt hoạt động giúp dân có thể xem xem hình ảnh Thanh niên xung phong là hình ảnh của tuổi trẻ những năm 1976 và giờ lực lượng thanh niên xung phong tiếp tục đồng hành với thành phố qua những công việc thường ngày như đứng chốt các ngã tư, giúp cảnh sát giao thông điều tiết, đảm bảo trật tự an toàn giao thông,...

Các bạn nghĩ sao sao về những thanh niên xung phong thành phố trong thời đại 4.0???

Từ khóa: văn hóa, khoa lịch sử hcmue, mỗi ngày một vấn đề, Văn hóa