.. những cụm từ tiếng Anh cực "ngầu" chỉ dành chỉ teen!!

...những từ vựng giúp tiếp cận tiếng Anh dễ hơn ^^ (sưu tầm)

#vuidehoc

cum tu tieng anh cu teen
Từ khóa: vuidehoc, vui để học, tienganh, Ngoại ngữ