.. những cụm từ tiếng Anh cực "ngầu" chỉ dành chỉ teen!!

  1. Ngoại ngữ

...những từ vựng giúp tiếp cận tiếng Anh dễ hơn ^^ (sưu tầm)

#vuidehoc

cum tu tieng anh cu teen
Từ khóa: 

vuidehoc

,

vui để học

,

tienganh

,

ngoại ngữ