Cuốn sách nào giúp phát triển bản thân mà bạn thấy là sự lựa chọn tốt nhất?

Từ khóa: Sách

Cuốn Đường sống – Văn thư nghị luận chọn lọc của Lev Tolstoi :)

Lev Tonstoy

Cuốn sách là một con... đường sống cho sự phát triển của nhân loại, theo Tolstoi. Cuốn sách rất dày, là tập hợp những danh ngôn, những châm ngôn của các hiền triết, các triết gia, các nhà tư tưởng lớn của thế giới, nói về tất cả các phương diện của cuộc sống, các lĩnh vực của cuộc sống, về đạo đức, về giáo dục, về tín ngưỡng,… trong đó có một chương mà tám phần mười những châm ngôn đó là của Tolstoi. ^^

Mình có đọc được đoạn này trong sách và thấy rất thích, hiện vẫn đang nghiệm để xem khi nào mới thực hiện được. :D

"Khi tiếp xúc với một người, bất kỳ người ấy là ai, hãy đừng quên rằng trên đời không có cái gì cao cả hơn và quan trọng hơn cái có ở trong con người ấy. Vì vậy, dù những việc làm của người ấy có xấu xa đến đâu, bản thân con người ấy, dù anh ta có là ai, phải được ta tôn kính như là Thượng đế và yêu thương như là bản thân mình, và vì thế ta phải cố gắng làm cho người ấy cái mà ta mong muốn cho mình, giả dụ ta ở trong vị trí của người ấy."

Trả lời

Cuốn Đường sống – Văn thư nghị luận chọn lọc của Lev Tolstoi :)

Lev Tonstoy

Cuốn sách là một con... đường sống cho sự phát triển của nhân loại, theo Tolstoi. Cuốn sách rất dày, là tập hợp những danh ngôn, những châm ngôn của các hiền triết, các triết gia, các nhà tư tưởng lớn của thế giới, nói về tất cả các phương diện của cuộc sống, các lĩnh vực của cuộc sống, về đạo đức, về giáo dục, về tín ngưỡng,… trong đó có một chương mà tám phần mười những châm ngôn đó là của Tolstoi. ^^

Mình có đọc được đoạn này trong sách và thấy rất thích, hiện vẫn đang nghiệm để xem khi nào mới thực hiện được. :D

"Khi tiếp xúc với một người, bất kỳ người ấy là ai, hãy đừng quên rằng trên đời không có cái gì cao cả hơn và quan trọng hơn cái có ở trong con người ấy. Vì vậy, dù những việc làm của người ấy có xấu xa đến đâu, bản thân con người ấy, dù anh ta có là ai, phải được ta tôn kính như là Thượng đế và yêu thương như là bản thân mình, và vì thế ta phải cố gắng làm cho người ấy cái mà ta mong muốn cho mình, giả dụ ta ở trong vị trí của người ấy."

Sống và khát vọng của Trần Đăng Khoa nha.

Harvard bốn rưỡi sáng

dac nhan tam

Cuốn gì cũng được miễn không phải self-help.

trên đường bay

đắc nhân tâm

Sống và khát vọng 😊

Khởi nghiệp

Trên đường băng Đây là một cuốn sách tuyệt vời do nó tiếp cận ko quá xa lạ với thực tế

Giao tiếp trong cuộc sống