Tại sao khi đun nước sôi lại có hơi nước?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

vì nước ở 100°C bốc hơi ở điều kiện tiêu chuẩn
Trả lời
vì nước ở 100°C bốc hơi ở điều kiện tiêu chuẩn