Tục dâng sao giải hạn xuất hiện ở Việt Nam từ khi nào?

  1. Tâm linh

Tục dâng sao giải hạn ban đầu có xuất xứ từ Bà La Môn giáo tại Ấn Độ. Sau đó được truyền bá vào Trung Quốc và Việt Nam. Vậy thời gian tục này xuất hiện ở Việt Nam là từ khi nào?https://cdn.noron.vn/2018/03/14/5913be659e8720cfc1e0b39b7af1a932.jpghttps://cdn.noron.vn/2018/03/14/dedf2d3a844d6aeaeb9500f2d5a4bf24.jpg

#us

Từ khóa: 

tâm linh

Như chúng ta có thể thấy tục “dâng sao”, “giải hạn” là một thật ngữ quen thuộc với nhiềun người, nhưng chưa chắc chúng ta đã hiểu đúng và tường tận về tập tục này. 

Theo chuyên gia văn hóa, PGS.TS Phạm Ngọc Trung, nguyên Trưởng Khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tín ngưỡng dâng sao, giải hạn đã tồn tại từ lâu đời trong dân gian. Tín ngưỡng này nằm trong nghi lễ của Lão giáo (Trung Quốc).

Người ta tin rằng, trên trời có 24 ngôi sao do 24 vị thần chủ có ảnh hưởng đến số phận con người, trong đó 9 ngôi sao sáng nhất sẽ luân phiên chiếu mệnh mỗi năm. Đó là các sao La Hầu, Thổ Tú, Thủy Diệu, Thái Bạch, Thái Dương, Vân Hớn, Kế Đô, Thái Âm, Mộc Đức. 9 sao này có sao tốt và có cả sao xấu, phối trí theo các phương, sắp xếp theo 12 chi và ngũ hành. Năm nào bị sao xấu chiếu mệnh, con người sẽ gặp phải chuyện không may, tai nạn, ốm đau, bệnh tật... gọi là vận hạn, là sao chiếu mạng (nặng nhất là “Nam La Hầu, nữ Kế Đô” là loại ám hư tinh vì 2 sao này chẳng thấy được mặt trời).

https://cdn.noron.vn/2022/07/29/499562911816161071-1659064940.jpg

Trả lời

Như chúng ta có thể thấy tục “dâng sao”, “giải hạn” là một thật ngữ quen thuộc với nhiềun người, nhưng chưa chắc chúng ta đã hiểu đúng và tường tận về tập tục này. 

Theo chuyên gia văn hóa, PGS.TS Phạm Ngọc Trung, nguyên Trưởng Khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tín ngưỡng dâng sao, giải hạn đã tồn tại từ lâu đời trong dân gian. Tín ngưỡng này nằm trong nghi lễ của Lão giáo (Trung Quốc).

Người ta tin rằng, trên trời có 24 ngôi sao do 24 vị thần chủ có ảnh hưởng đến số phận con người, trong đó 9 ngôi sao sáng nhất sẽ luân phiên chiếu mệnh mỗi năm. Đó là các sao La Hầu, Thổ Tú, Thủy Diệu, Thái Bạch, Thái Dương, Vân Hớn, Kế Đô, Thái Âm, Mộc Đức. 9 sao này có sao tốt và có cả sao xấu, phối trí theo các phương, sắp xếp theo 12 chi và ngũ hành. Năm nào bị sao xấu chiếu mệnh, con người sẽ gặp phải chuyện không may, tai nạn, ốm đau, bệnh tật... gọi là vận hạn, là sao chiếu mạng (nặng nhất là “Nam La Hầu, nữ Kế Đô” là loại ám hư tinh vì 2 sao này chẳng thấy được mặt trời).

https://cdn.noron.vn/2022/07/29/499562911816161071-1659064940.jpg