Ngành Sư phạm Hóa học học những gì? Cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm hóa học?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Theo học ngành Sư phạm Hóa học, sinh viên được cung cấp những kiến thức chung về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn. Đặc biệt được trang bị những kiến thức chuyên sâu về hóa học cơ bản, hiểu và nắm vững những kiến thức về nghiệp vụ sư phạm, phương pháp tổ chức dạy học, kiểm tra và đánh giá kết quả dạy học ở trường phổ thông, kĩ năng tiến hành các thực nghiệm hóa học, các phương pháp nghiên cứu khoa học... Tốt nghiệp cử nhân sư phạm hóa học, có thể làm giáo viên giảng dạy tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, hoặc làm giảng viên cao đẳng, đại học. Nếu không làm việc trong ngành giáo dục, các bạn có thể làm công tác nghiên cứu tại các viện, các trung tâm nghiên cứu, hoặc cũng có thể làm việc tại các cơ quan, công ty, các cơ sở kinh doanh sản xuất có liên quan đến hóa học... Ngoài ra các bạn có thể theo học các bậc cao hơn để nâng cao trình độ chuyên môn, kĩ năng để áp dụng hiệu quả vào công viêc.
Trả lời
Theo học ngành Sư phạm Hóa học, sinh viên được cung cấp những kiến thức chung về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn. Đặc biệt được trang bị những kiến thức chuyên sâu về hóa học cơ bản, hiểu và nắm vững những kiến thức về nghiệp vụ sư phạm, phương pháp tổ chức dạy học, kiểm tra và đánh giá kết quả dạy học ở trường phổ thông, kĩ năng tiến hành các thực nghiệm hóa học, các phương pháp nghiên cứu khoa học... Tốt nghiệp cử nhân sư phạm hóa học, có thể làm giáo viên giảng dạy tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, hoặc làm giảng viên cao đẳng, đại học. Nếu không làm việc trong ngành giáo dục, các bạn có thể làm công tác nghiên cứu tại các viện, các trung tâm nghiên cứu, hoặc cũng có thể làm việc tại các cơ quan, công ty, các cơ sở kinh doanh sản xuất có liên quan đến hóa học... Ngoài ra các bạn có thể theo học các bậc cao hơn để nâng cao trình độ chuyên môn, kĩ năng để áp dụng hiệu quả vào công viêc.