" tình yêu nam nữ hầu như chỉ dành cho những thiếu thốn về mặt tình cảm gia đình, để lấp đầy khoảng trống ấy " Bạn nghĩ sao về câu nói này?

  1. Tâm lý học

Bạn nghĩ sao về câu nói này
Từ khóa: 

tâm lý học

chào bạn. mình nghĩa câu này chưa chính xác, có thể nhìn theo một khía cạnh nào đó bạn sẽ cảm thấy như câu nói trên đúng, nhưng về thực tế thì tình cảm nam nữ và tình cảm gia đình hoàn toàn khác nhau và chúng phải song song tồn tại với nhau trong một con người, chúng có thể hỗ trợ lẫn nhau lắp đầy lẫn nhau nhưng tuyệt đối không phụ thuộc vào nhau.

Trả lời

chào bạn. mình nghĩa câu này chưa chính xác, có thể nhìn theo một khía cạnh nào đó bạn sẽ cảm thấy như câu nói trên đúng, nhưng về thực tế thì tình cảm nam nữ và tình cảm gia đình hoàn toàn khác nhau và chúng phải song song tồn tại với nhau trong một con người, chúng có thể hỗ trợ lẫn nhau lắp đầy lẫn nhau nhưng tuyệt đối không phụ thuộc vào nhau.

vì xinh gái, vì nhu cầu. =)))