21. Sao gần 20 mà chưa có bồ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tui còn đây mà nói vậy là sao.....
Trả lời
Tui còn đây mà nói vậy là sao.....