Trình bày sơ lược về GS. TS Đỗ Tiến Sâm?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Giáo sư Sử học Đỗ Tiến Sâm sinh ngày 2-5-1953, tại Hà Nam, tốt nghiệp khoa Trung văn Đại học Sư phạm ngoại ngữ Hà Nội (1976), khoa Lịch sử trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1984), bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ tại Viện Sử học năm (1994), được công nhận học hàm Phó Giáo sư năm 2006, được Viện Viễn Đông - Viện Hàn lâm Khoa học Nga phong tặng Bằng Tiến sĩ danh dự (2009), được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư (2010). Giáo sư Đỗ Tiến Sâm từng làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc Viện Khoa học-Xã hội Việt Nam trong thời gian dài, hiện là Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc. Về Khoa học Với gần 30 năm làm công tác nghiên cứu khoa học GS.TS Đỗ Tiến Sâm đã hoàn thành một đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước KX 03.12/06-10: “Sự phát triển văn hóa và con ngừơi ở một số nước Đông á – Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình hội nhập Quốc tế”, hơn 10 đề tài, nhiệm vụ cấp Bộ ( Viện KHXH Việt Nam quản lý) và nhiều đề tài cấp cơ sở. Ông đã công bố nhiều công trình, nghiên cứu trong đó tập trung vào Lịch sử Trung Quốc và Lịch sử quan hệ Việt Nam-Trung Quốc hiện đại, như: - Xí nghiệp hương trấn ở nông thôn Trung Quốc. Quá trình hình thành và phát triển (chuyên khảo), Nxb KHXH, Hà Nội, 1994; - Cải cách thể chế chính trị ở Trung Quốc (1978 – 2003) (chủ biên), NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 2003. - Trung Quốc với việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN (chủ biên), NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 2008. - Vấn đề thực hiện dân chủ cơ sở ở nông thôn Trung Quốc (chủ biên), NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 2005. - Vấn đề tam nông ở Trung Quốc - Thực trạng và triển vọng(chủ biên), NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội. - Đỗ Tiến Sâm – Titarenco (đồng chủ biên): Trung Quốc những năm đầu thế kỷ XXI, NXB Từ điển Bách Khoa, Hà Nội, 2009.v.v. - Đỗ Tiến Sâm - Furuta Motoo (chủ biên): Chính sách đối ngoại rộng mở của Việt Nam và quan hệ Việt Nam -Trung Quốc, Nxb KHXH, Hà Nội, 2003 v.v… Về đào tạo Từ năm 1995 đến nay, ông đã tham gia giảng dạy và hướng dẫn học viên cao học, NCS tiến sĩ tại một số cơ sở đào tạo như: Đại học KHXH và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Ngoại giao- Bộ Ngoại giao, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Sử học, Viện Nghiên cứu Đông Nam á, Viện kinh tế và chính trị thế giới, Khoa Lịch sử-Đại học Sư phạm Hà Nội,.. Ông đã hướng dẫn hơn 20 khoá luận tốt nghiệp đại học, 13 học viên Cao học bảo vệ thành công luận văn Thạc sỹ, hướng dẫn 07 nghiên cứu sinh, trong đó có 04 nghiên cứu sinh (02 hướng dẫn chính, 02 hướng dẫn phụ) đã bảo vệ thành công Luận án được cấp Bằng hoặc có quyết định cấp bằng Tiến sỹ. Ông còn được mời tham gia hội thảo khoa học và giảng dạy tại nhiều Viện nghiên cứu đại học ở Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Nga, Nhật Bản, Xinhgapo, Malaixia v.v…
Trả lời
Giáo sư Sử học Đỗ Tiến Sâm sinh ngày 2-5-1953, tại Hà Nam, tốt nghiệp khoa Trung văn Đại học Sư phạm ngoại ngữ Hà Nội (1976), khoa Lịch sử trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1984), bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ tại Viện Sử học năm (1994), được công nhận học hàm Phó Giáo sư năm 2006, được Viện Viễn Đông - Viện Hàn lâm Khoa học Nga phong tặng Bằng Tiến sĩ danh dự (2009), được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư (2010). Giáo sư Đỗ Tiến Sâm từng làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc Viện Khoa học-Xã hội Việt Nam trong thời gian dài, hiện là Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc. Về Khoa học Với gần 30 năm làm công tác nghiên cứu khoa học GS.TS Đỗ Tiến Sâm đã hoàn thành một đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước KX 03.12/06-10: “Sự phát triển văn hóa và con ngừơi ở một số nước Đông á – Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình hội nhập Quốc tế”, hơn 10 đề tài, nhiệm vụ cấp Bộ ( Viện KHXH Việt Nam quản lý) và nhiều đề tài cấp cơ sở. Ông đã công bố nhiều công trình, nghiên cứu trong đó tập trung vào Lịch sử Trung Quốc và Lịch sử quan hệ Việt Nam-Trung Quốc hiện đại, như: - Xí nghiệp hương trấn ở nông thôn Trung Quốc. Quá trình hình thành và phát triển (chuyên khảo), Nxb KHXH, Hà Nội, 1994; - Cải cách thể chế chính trị ở Trung Quốc (1978 – 2003) (chủ biên), NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 2003. - Trung Quốc với việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN (chủ biên), NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 2008. - Vấn đề thực hiện dân chủ cơ sở ở nông thôn Trung Quốc (chủ biên), NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 2005. - Vấn đề tam nông ở Trung Quốc - Thực trạng và triển vọng(chủ biên), NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội. - Đỗ Tiến Sâm – Titarenco (đồng chủ biên): Trung Quốc những năm đầu thế kỷ XXI, NXB Từ điển Bách Khoa, Hà Nội, 2009.v.v. - Đỗ Tiến Sâm - Furuta Motoo (chủ biên): Chính sách đối ngoại rộng mở của Việt Nam và quan hệ Việt Nam -Trung Quốc, Nxb KHXH, Hà Nội, 2003 v.v… Về đào tạo Từ năm 1995 đến nay, ông đã tham gia giảng dạy và hướng dẫn học viên cao học, NCS tiến sĩ tại một số cơ sở đào tạo như: Đại học KHXH và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Ngoại giao- Bộ Ngoại giao, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Sử học, Viện Nghiên cứu Đông Nam á, Viện kinh tế và chính trị thế giới, Khoa Lịch sử-Đại học Sư phạm Hà Nội,.. Ông đã hướng dẫn hơn 20 khoá luận tốt nghiệp đại học, 13 học viên Cao học bảo vệ thành công luận văn Thạc sỹ, hướng dẫn 07 nghiên cứu sinh, trong đó có 04 nghiên cứu sinh (02 hướng dẫn chính, 02 hướng dẫn phụ) đã bảo vệ thành công Luận án được cấp Bằng hoặc có quyết định cấp bằng Tiến sỹ. Ông còn được mời tham gia hội thảo khoa học và giảng dạy tại nhiều Viện nghiên cứu đại học ở Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Nga, Nhật Bản, Xinhgapo, Malaixia v.v…