3 điều bạn mong muốn cho năm 2020?

  1. Kỹ năng mềm

1/ Sức khỏe
2/ Có 1 công việc làm thêm
3/ Đọc 2 cuốn sách/tháng
Từ khóa: 

wishlist

,

năm mới

,

kỹ năng mềm

1. Gia đình hạnh phúc, nhiều sức khỏe.
2. Có những thay đổi bản thân theo hướng tích cực hơn.
3. Hoc hỏi thêm nhiều kiến thức, trau dồi thêm vốn ngoại ngữ.
Trả lời
1. Gia đình hạnh phúc, nhiều sức khỏe.
2. Có những thay đổi bản thân theo hướng tích cực hơn.
3. Hoc hỏi thêm nhiều kiến thức, trau dồi thêm vốn ngoại ngữ.
1/ Ba mẹ, và mình khỏe mạnh
2/ Tốt nghiệp và có việc làm đúng sở thích
3/ Bias mình sẽ được có album solo, sẽ có nhiều hoạt động cá nhân hơn,...
1. Mọi người trong gia đình có sức khỏe tốt
2. Bố mẹ vui vẻ hạnh phúc
3. Bản thân hạnh phúc với những điều đang có :)
1. Bản thân và những người yêu thương có sức khỏe tốt
2. Hiểu bản thân nhiều hơn
3. Làm việc hiệu quả: bán được nhiều gốm, viết nhiều bài, xây dựng được thêm nhiều thói quen tốt