3.36 triệu tiền hỗ trợ sinh viên sư phạm?

  1. Giáo dục

Cho e hỏi ngành sư phạm hỗ trợ cho sinh viên 3.36 triệu 1 tháng thì số tiền đó là mình được nhận tiền mặt luôn hay chỉ là mức tiền hỗ trợ không phải chi trả trong quá trình học thôi ạ. Tại e thấy 3.36 triệu đó nếu không làm trong ngành giáo dục sẽ phải bồi thường, cũng khá lo lắng với 3.36triệu đó ạ...!!! Nếu gom góp lại mà sau này này ra trường ko làm trong ngành thì lúc đó sẽ là một khoản tiền khá lớn. Mong mn cho e thêm thông tin... :((

Từ khóa: 

giáo dục

Theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP ban hành ngày 25/09/2020 quy định sinh viên sư phạm sẽ được hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng. Khi em đến xác nhận giấy tờ để hoàn thành việc nhập học thì trường sẽ đưa một bản cam kết để em viết và có xác nhận của bản thân, gia đình và địa phương ra trường sẽ phục vụ trong ngành giáo dục và nếu không có việc làm trong hai năm thì sẽ hoàn trả lại số tiền được hỗ trợ. Còn nếu em không đề nghị được hưởng trợ cấp thì tiền học, sinh hoạt phí sẽ do cá nhân tự chi trả.

Trả lời

Theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP ban hành ngày 25/09/2020 quy định sinh viên sư phạm sẽ được hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng. Khi em đến xác nhận giấy tờ để hoàn thành việc nhập học thì trường sẽ đưa một bản cam kết để em viết và có xác nhận của bản thân, gia đình và địa phương ra trường sẽ phục vụ trong ngành giáo dục và nếu không có việc làm trong hai năm thì sẽ hoàn trả lại số tiền được hỗ trợ. Còn nếu em không đề nghị được hưởng trợ cấp thì tiền học, sinh hoạt phí sẽ do cá nhân tự chi trả.