1. Noron.vn
  2. Khi nào mới hết covid?

Khi nào mới hết covid?

Từ khóa: Xã hội

Trả lời

Nếu họ sử dụng công nghệ của tôi thì mọi loại liên quan đến dịnh bệnh sẽ 0 còn, hoặc bạn mặc áo phi hành gia :)

Đây là câu hỏi mà cả nhân loại đều đang tìm kiếm câu trả lời, và tình hình là vẫn chưa ai tìm ra =))))) Và chắc sẽ còn lâu lắm nữa, may ra con COVID mới biết chính xác được