Khi nào mới hết covid?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

xã hội

Đây là câu hỏi mà cả nhân loại đều đang tìm kiếm câu trả lời, và tình hình là vẫn chưa ai tìm ra =))))) Và chắc sẽ còn lâu lắm nữa, may ra con COVID mới biết chính xác được

Trả lời

Đây là câu hỏi mà cả nhân loại đều đang tìm kiếm câu trả lời, và tình hình là vẫn chưa ai tìm ra =))))) Và chắc sẽ còn lâu lắm nữa, may ra con COVID mới biết chính xác được

Nếu họ sử dụng công nghệ của tôi thì mọi loại liên quan đến dịnh bệnh sẽ 0 còn, hoặc bạn mặc áo phi hành gia :)