Em muốn hỏi nếu 13 tuổi rồi nhưng chiều cao 1 năm không tăng thì phải làm gì để tăng chiều cao?

  1. Sức khoẻ

  2. Hà Thị Cẩm Vân

Từ khóa: 

sức khoẻ

,

chuyên gia dinh dưỡng/cố vấn tăng chiều cao/ cố vấn tăng cơ

,

giảm mỡ.

Là hơi "cấp báo" rồi phụ huynh ơi
Tuổi này các con đang nhảy vọt về chiều cao mà con chững 1 năm nay ko cao mẹ cần hỗ trợ con ngay kẻo lỡ giai đoạn vàng tăng cao của con
Trả lời
Là hơi "cấp báo" rồi phụ huynh ơi
Tuổi này các con đang nhảy vọt về chiều cao mà con chững 1 năm nay ko cao mẹ cần hỗ trợ con ngay kẻo lỡ giai đoạn vàng tăng cao của con