Khi đi làm, nhân viên nữ có thiệt thòi gì so với nhân viên nam không?

  1. Phong cách sống

  2. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

phong cách sống

,

hướng nghiệp

Mình nghĩ là tình trạng chênh lệch mức lương hiện nay vẫn đang diễn ra trên hầu hết các quốc gia, mặc dù ngày nay nhận thức về bình đẳng nam nữ cũng đã phổ biến rồi nhưng sự chênh lệch này vẫn luôn tồn và khó giải quyết được triệt để. Với cả lao động nữ cũng ít được đảm nhiệm các vị trí ra quyết định hơn, có thể nhìn thấy các bạn giám đốc, điều hành công ty hay những chức vụ lớn ở các cơ quan nhà nước thì đề chủ yếu là nam.

Trả lời

Mình nghĩ là tình trạng chênh lệch mức lương hiện nay vẫn đang diễn ra trên hầu hết các quốc gia, mặc dù ngày nay nhận thức về bình đẳng nam nữ cũng đã phổ biến rồi nhưng sự chênh lệch này vẫn luôn tồn và khó giải quyết được triệt để. Với cả lao động nữ cũng ít được đảm nhiệm các vị trí ra quyết định hơn, có thể nhìn thấy các bạn giám đốc, điều hành công ty hay những chức vụ lớn ở các cơ quan nhà nước thì đề chủ yếu là nam.