Giả như người ta làm 1 bộ phim về cuộc đời bạn thì bạn muốn diễn viên nào đóng vai mình?

  1. Tâm sự cuộc sống

Hmm chọn diễn viên nào thật đẹp trai đây ta 🤔🤔

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Tôi nghĩ tôi lên chọn diễn viên là người chết :")

Trả lời

Tôi nghĩ tôi lên chọn diễn viên là người chết :")