4 lù giỏi là gì?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Dạo này trên tiktok có câu đố này, anh em có biết nghĩa là gì không?

Tại sao con gái sẽ thích những chàng trai có đặc điểm này:

https://cdn.noron.vn/2022/08/30/3199619352598-1661871701.jpg
Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Nói lái lại, mang nghĩa tục tĩu. Đúng là Tóp tóp đang hủy diệt tương lai của nhân loại.

Trả lời

Nói lái lại, mang nghĩa tục tĩu. Đúng là Tóp tóp đang hủy diệt tương lai của nhân loại.