9 dấu hiệu cho thấy bạn là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo độc hại và nó có thể tàn phá cuộc sống của bạn như thế nào

  1. Phong cách sống

Một người cầu toàn thường có thể được coi là một thuộc tính tích cực. Một người có thể tự mô tả mình là người có tiêu chuẩn cao, luôn phấn đấu cho sự xuất sắc và làm việc chăm chỉ. Nhưng trên thực tế, có 2 kiểu người cầu toàn – tích cực và tiêu cực. Những người theo chủ nghĩa hoàn hảo tích cực hướng tới thành tích và muốn thành công trong khi những người theo chủ nghĩa hoàn hảo tiêu cực hướng tới thất bại và không muốn thua cuộc.

1. KHẲNG ĐỊNH RẰNG MỌI THỨ ĐỀU HOÀN HẢO TRONG KHI THỰC TẾ THÌ KHÔNG

https://cdn.noron.vn/2021/07/25/insisting-that-everything-728x409-1627203960.jpg

Khi chúng ta cố gắng không lo lắng về những gì người khác nghĩ, đôi khi chúng ta không thể không nhận thức được sự phán xét từ người khác. Đối với người theo chủ nghĩa hoàn hảo độc hại, điều này có thể được tính đến mức tối đa. Họ muốn người khác coi họ là người hoàn hảo và họ muốn bản thân mình dễ dàng tới người khác. Bất kỳ sự khó khăn, vấn đề nào mà họ có thể phải trải qua đều được giấu kín với thế giới bên ngoài, và chúng khiến cuộc sống của họ dường như bình dị và không có lỗi lầm.

2. ĐẶT KỲ VỌNG CAO KHÔNG THỰC TẾ

https://cdn.noron.vn/2021/07/25/expectations-728x409-1627203962.jpg

Định nghĩa của họ về sự hoàn hảo được xác định bởi những gì người khác cho là hoàn hảo. Họ thấy mình tập trung vào những gì mọi người sẽ nói về công việc, dự án hoặc mục tiêu của họ, hơn là bản thân nỗ lực. Họ tìm kiếm sự chấp thuận của người khác và do đó kỳ vọng của họ cao đến mức khó tin.

Từ khóa: 

hoàn hảo

,

chủ nghĩa hoàn hảo

,

enterknow

,

phong cách sống

Cầu toàn quá mệt mỏi lắm

Trả lời

Cầu toàn quá mệt mỏi lắm