Những cái lông gai trên bánh xe mới để làm gì?

  1. Khoa học

Có một chi tiết thú vị mà mình để ý thấy là bánh xe mới hay có những cái lông gai gai đó. Không biết nó có tác dụng gì không nhỉ

Từ khóa: 

bánh xe

,

khoa học

Chào bạn !!!

Lông gai trên bánh xe được người đời giải thích như sau :

01. Để tăng ma sát bề mặt.

02. Để xác định độ mòn của lốp.

03. Để áng chừng chất lượng của lốp ( kiểu dứt cái gai ra vê vê coi cao su tốt hay không ...)

04. Để giảm nhiệt độ lốp khi miết trên mặt đường ( kiểu gió luồn qua khe lông ).

05. Để trông cho nó ngầu ( Hàng mới, nguyên đai nguyên kiện )

06. Để giải sầu trong mùa dịch ( Ngồi bứt lông chơi ).

...

Còn thằng ku em nhà bác họ bên ngoại con bé hàng xóm đồng nghiệp của mình, làm thợ đổ lốp thì bảo

(+) ... " Anh ơi, lúc ép vỏ cao su, phải có mấy cái lỗ cho nó thoát khí ra ngoài chứ không để không khí nó nén vào làm mất ổn định mật độ cao su, ép cái nó phòi ra ngoài, bọn em để dó chứ đâu có ngồi rảnh bứt đi làm gì !!! ".

ok, Anh lạy ... mày :D :D :D

Trả lời

Chào bạn !!!

Lông gai trên bánh xe được người đời giải thích như sau :

01. Để tăng ma sát bề mặt.

02. Để xác định độ mòn của lốp.

03. Để áng chừng chất lượng của lốp ( kiểu dứt cái gai ra vê vê coi cao su tốt hay không ...)

04. Để giảm nhiệt độ lốp khi miết trên mặt đường ( kiểu gió luồn qua khe lông ).

05. Để trông cho nó ngầu ( Hàng mới, nguyên đai nguyên kiện )

06. Để giải sầu trong mùa dịch ( Ngồi bứt lông chơi ).

...

Còn thằng ku em nhà bác họ bên ngoại con bé hàng xóm đồng nghiệp của mình, làm thợ đổ lốp thì bảo

(+) ... " Anh ơi, lúc ép vỏ cao su, phải có mấy cái lỗ cho nó thoát khí ra ngoài chứ không để không khí nó nén vào làm mất ổn định mật độ cao su, ép cái nó phòi ra ngoài, bọn em để dó chứ đâu có ngồi rảnh bứt đi làm gì !!! ".

ok, Anh lạy ... mày :D :D :D